Hier vindt u een overzicht van alle gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen die momenteel de opmaak- en goedkeuringsprocedure doorlopen.

Elk van deze plannen wordt kort toegelicht en er wordt een overzicht gemaakt van welke stappen er in de planprocedure nog moeten worden genomen.
Alle relevante documenten die betrekking hebben op deze plannen kunnen er worden geraadpleegd en gedownload.

Gemeentelijke RUP's in procedure

RUP 169 Groen

Waarom wordt het RUP 169 Groen opgemaakt en wat is de laatste stand van zaken over de procedure van dit RUP?

RUP 172 Dampoort

Waarom wordt het RUP 172 Dampoort opgemaakt en wat is de laatste stand van zaken over de procedure van dit RUP?