Specifieke bouwvoorschriften om te bouwen en verbouwen in Gent - openbaar onderzoek 9 november - 9 december 2017

Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met heel wat regels. Naast de Vlaamse regelgeving is er ook de specifieke regelgeving uit het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent.

De Stad Gent stelt enkele wijzigingen in het Algemeen Bouwreglement voor. Over deze wijzigingen loopt een openbaar onderzoek van 9 november 2017 tot en met 9 december 2017.

Tijdens die periode kan iedereen die opmerkingen of bezwaren heeft, reageren. Dat kan enkel op volgende drie manieren:

  • Door een aangetekende brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen, p/a Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
  • Door een mail te sturen aan bouwen@stad.gent
  • Door uw opmerking of bezwaar af te geven bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein tegen ontvangstbewijs.

Leesde voorgestelde wijzigingen in het Algemeen Bouwreglement (1.76 MB)

U kunt het voorstel ook inkijken bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein.

In het persbericht leest u wat de belangrijkste wijzigingen zijn:

Leeshet persbericht