Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met heel wat regels. Naast de Vlaamse regelgeving is er ook de specifieke regelgeving uit het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent. Daarnaast informeert u best bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein of uw perceel aan bepaalde voorschriften van het gewestplan of een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan moet voldoen.

 

Gewestplan

Een gewestplan legt de algemene bestemmingen vast van alle delen van het grondgebied: wonen, industrie, landbouw, parkgebied, ...

Lees meer

Hemelwater

Voorkom de onmiddellijke afvoer van regenwater en neem maatregelen bij uw (ver)bouwwerken om dit te voorkomen.

Lees meer