Verplicht digitaal voor professionelen vanaf 23 februari 2017.

Wat verandert op 23 februari 2017?

De Vlaamse overheid voert de omgevingsvergunning in vanaf 23 februari 2017. Daarmee verdwijnen de aparte milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning, zodat maar één aanvraag nodig is. Net zoals de meeste Vlaamse gemeenten start de omgevingsvergunning voor aanrvagen die ingediend worden bij de Stad, pas op 1 januari 2018.

De procedure voor de omgevingsverguning is uitgetekend in het omgevingsvergunningsdecreet en het bijbehorende uitvoeringsbesluit. Er blijven uiteindelijk twee soorten procedures: de  ‘gewone’ procedure en de ‘vereenvoudigde’ procedure (mét en zonder openbaar onderzoek over de aanvraag).

Een belangrijke wijziging is de bevoegdheidsverdeling inzake vergunningverlening. De aard van de aanvrager (overheid of niet) is niet langer bepalend om te weten welk overheidsniveau bevoegd is, wél de impact van de aanvraag op de omgeving.

Om te weten waar u uw aanvraag moet indienen, raadpleegt u de beslissingsboom.

Gaat het om een bouwaanvraag op gemeentelijk niveau, dan volgt u de oude procedures. Toch veranderen er ook hier enkele zaken op 23 februari:

  • De aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning verlopen verplicht digitaal voor professionelen (zie hieronder).
  • Milieuvergunningsaanvragen aangevraagd voor 23 februari en verleend na 23 februari 2017, kunnen al van onbepaalde duur zijn. Milieuvergunningen aangevraagd tussen 23 februari 2017 en 1 juni 2017 zijn in principe van onbepaalde duur, tenzij de Stad Gent beslist om in limitatief opgesomde gevallen een vergunning van bepaalde duur te verlenen.

Voor meer info over de digitale bouwaanvraag kunt u terecht bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein.

Meer info over de wijzigingen bij de milieuvergunningen vindt u hier.

Digitale bouwaanvraag

Vanaf 23 februari 2017 is het verplicht voor professionelen om de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning digitaal indienen. Iedereen die met een architect werkt, zal dus een digitale bouwaanvraag indienen. Wie niet met een architect werkt, mag zijn aanvraag ook digitaal indienen, maar dit is niet verplicht.

Een digitale bouwaanvraag indienen kan via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

Voordelen van een digitale bouwaanvraag:

  • De digitale bouwaanvraag en de omgevingsvergunning zullen het papierwerk bij zowel de aanvrager als de Stad sterk verminderen.
  • U hoeft dezelfde informatie nog slechts één keer te geven. U moet uw dossier niet meer in meerdere exemplaren indienen.
  • U kunt op elk moment van de dag uw aanvraag indienen en niet meer enkel tijdens de openingsuren van de stadsdiensten.
  • Via het digitaal loket kunt u uw aanvraag continu raadplegen en opvolgen.
  • Ook de beslissing verloopt digitaal.

Hoe werkt het?

Het omgevingsloket werkt met een login op basis van uw identiteitskaart. Om een aanvraag in te dienen, moet u dus beschikken over een e-ID-kaartlezer of over een token. Extra software is niet vereist.

Voor u aan de slag gaat

De Stad raadt aan om de normenboeken  door te nemen alvorens u uw digitaal dossier samenstelt. Een dergelijk dossier verschilt immers in bepaalde opzichten van een analoog dossier, waardoor ook de voorbereiding enigszins anders zal verlopen.

Lees vooraf zeker ook hoe u zich op een vergunningsaanvraag voorbereidt en hoe u correct een dossier kunt samenstellen.

Ga naar het digitaal loketom uw bouwaanvraag digitaal in te dienen of te bekijken