Met het project ‘Wijs! aan ’t werk’ (WAW) ondersteunen de Stad Gent en de VDAB de leerkrachten 3e graad secundair onderwijs van scholen uit het Gentse om leerlingen vertrouwd te maken met de arbeidsmarkt. 

WAW biedt zowel leerlingen als leerkrachten een toegankelijk overzicht van het bestaande aanbod van digitale tools, lesmateriaal en andere initiatieven over arbeidsmarkteducatie.
  
Contacteer ons met uw vragen, reserveer een sessie of maak naar hartenlust gebruik van deze website.