De Stad Gent en het OCMW Gent steunen de campagne ‘Falen en terug opstaan’, die het taboe rond falen uit de wereld wil helpen.

Startups.be en het Agentschap Innoveren en Ondernemen willen met de campagne ‘falen en terug opstaan’ het taboe rond falen uit de wereld helpen. De campagne sluit aan op activiteiten die de Stad Gent en het OCMW Gent in het recente verleden al namen rond het thema falen. Daarom zetten de Stad Gent en het OCMW Gent graag hun schouders onder de campagne.

Je kan niet ondernemen zonder af en toe eens flink tegen de muur te lopen. Dat is de boodschap die Startups.be en het Agentschap Innoveren en Ondernemen willen brengen. Met de campagne ‘falen en terug opstaan’ willen de initiatiefnemers het taboe rond falen de wereld uit helpen.

De afgelopen jaren zetten de Stad en het OCMW van Gent in op acties die ondernemers in moeilijkheden ondersteunen. De Stad en het OCMW onderschrijven dan ook de doelstelling van de campagne, ‘falen en terug opstaan’, en zetten de stedelijke communicatiekanalen voor ondernemers in om de boodschap van de campagne te versterken.

Startups.be, de 'one stop shop' voor Belgisch ondernemerschap, organiseert al jaren een grote ‘Failing Forward’-conferentie. De Vlaamse overheid geeft de vzw nu het mandaat om een veel bredere campagne op te zetten. De komende vier jaar sensibiliseert het Startups.be-team actief over het onderwerp. De campagne benadrukt dat fouten maken een essentieel onderdeel is van het leerproces dat ondernemers doormaken. Om die boodschap naar het grote publiek te brengen zullen getuigenissen van mensen die het meemaakten op de campagnesite worden geplaatst.

Ook Stad Gent en OCMW Gent voeren beleid rond falen

De campagne ‘falen en terug opstaan’ ligt in het verlengde van de activiteiten die de Stad Gent en het OCMW Gent in het recente verleden al namen rond het thema falen. Er zijn de starterscontracten van de Stad Gent die starters én herstarters helpen om hun eerste drie kritische jaren te overbruggen, er zijn de rolmodellen voor goed ondernemerschap in Gent en bij de recente herziening van het starterscontract is er een extra stap ingebouwd voor ondernemers die (tijdelijk) in moeilijkheden geraken.

Het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent is er ook voor ondernemers in moeilijkheden en bundelt alle initiatieven voor ondernemers in moeilijkheden op zijn website. Vervolgens sloten het OCMW Gent en de Stad Gent een formele samenwerking met Dyzo, het anker voor zelfstandigen in moeilijkheden, waardoor Gentse ondernemers in moeilijkheden begeleiding krijgen. Ten slotte is de Stad Gent partner in 'Fuckup Nights Gent', dat inzet op het bespreekbaar maken van falen via persoonlijke getuigenissen.

Falen is geen schande. Ondernemen is altijd een proces van vallen en weer opstaan. We moeten net aanmoedigen dat mensen de stap tot ondernemen durven zetten.

 Mathias De Clercq, schepen van Ondernemen

Werkgroep zelfstandigen OCMW van Gent

Het OCMW Gent heeft een actieve werkgroep rond zelfstandigen, die met haar uitgebreide kennis en expertise maatschappelijk werkers ondersteunt en begeleidt bij vragen van ondernemers in moeilijkheden. De werkgroep werkte ook een volledig kader uit rond hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden.

Rudy Coddens, OCMW-Voorzitter

Er is ook een gemeenschappelijke werkgroep tussen de Stad Gent en het OCMW Gent, waarin kennis en gegevens worden uitgewisseld, noden worden gedetecteerd en acties worden geïnitieerd voor ondernemers in moeilijkheden en armoede.

Het OCMW Gent heeft de afgelopen jaren overeenkomsten gesloten, enerzijds met Microstart en anderzijds met Starterslabo. Binnen beide initiatieven krijgen mensen intensieve begeleiding/ coaching en ondersteuning en kunnen ze hun onderneming opstarten of herstarten na falen. Een haalbaar businessmodel en een levensvatbare en financieel gezonde onderneming moeten daarbij het uitgangspunt zijn.

 

Voor meer informatie en inspirerende getuigenissen: Ondernemen doe je met falen en opstaan.

Informatie over ondernemers in moeilijkheden kunt u hier terugvinden

 

Informatie