In het nieuwe project ‘Sociaal Gemaakt’ laat de Stad Gent sociale economiebedrijven samenwerken met de designwereld.

De Gentse sociale economie is voortdurend op zoek naar nieuwe producten en diensten die werk bieden aan werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In het nieuwe project ‘Sociaal Gemaakt’ laat de Stad Gent sociale economiebedrijven samenwerken met de designwereld. Dat gebeurt samen met het designplatform ‘Ministry of Makers’ en vijf bedrijven uit de sociale economie.

Het doel is om nieuwe producten te ontwikkelen die authentiek zijn en dus een eigen verhaal vertellen. Bovendien dienen ze zo ontworpen te zijn dat de productie kan gebeuren door werknemers uit de sociale economie. Op die manier willen we de economische ruggengraat van de sociale economiebedrijven duurzaam helpen versterken. Want het maakt de bedrijven minder subsidie-afhankelijk. En net dat is de beste garantie dat de sociale tewerkstelling op langere termijn blijft bestaan.

Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Werk

Sociale economie wordt soms onterecht vereenzelvigd met bandwerk, dat wat zielloos en weinig creatief is. Niets is echter minder waar. In dit project werken werknemers uit de sociale economie mee aan de vervaardiging van mooie, unieke en herkenbare producten. Dat leidt tot extra motivatie bij de werknemers, en voldoening eens de opdracht afgewerkt is. Ook de designers die aan het project deelnemen zijn enthousiast. Zij krijgen de mogelijkheid om hun ideeën te ontwikkelen, in cocreatie met de sociale economie. Aan hun werk wordt op die manier een sociale dimensie toegevoegd.

Het traject om de samenwerking vorm te geven wordt begeleid door het ontwerpbureau Pars Pro Toto. Een eerste verkennende fase kwam tot stand door de steun van socialeeconomie.be, gefinancierd door de Vlaamse overheid in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale Economie. Op basis van de bevindingen uit die verkenning start de Stad Gent begin 2017 met een pilootproject waarbij de nieuwe producten effectief ontwikkeld worden tegen eind 2017, met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Uit de sociale economie nemen 5 bedrijven deel: Ateljee, Compaan, Labeur, Dienstenbedrijf Gent, en Weerwerk. Er werken ook vier designers mee: Valerie Bervoet, Cas Moor, Marie Mees en Sep Verboom.