Gentse verenigingen kunnen gratis gebruik maken van de infrastructuur van het Vredeshuis om er te vergaderen en evenementen te organiseren.

Het Vredeshuis is vandaag al de plek waar Noord-Zuidverenigingen thuis zijn en zal de komende jaren steeds meer uitgroeien tot en echte hub van de internationale solidariteit in Gent. Uiteraard blijven ook verenigingen die rond andere sociale en ecologische thema’s werken heel erg welkom.

Voor welke activiteiten kunt u er terecht?

U kan er ook 's avonds en in het weekend terecht voor: vergaderingen, studiedagen, filmvoorstellingen, teambuilding, workshops, congressen, sensibiliserende activiteiten, optredens, tentoonstellingen, toonmomenten, ...

Wilt u een activiteit in het Vredeshuis organiseren? Dan moet deze passen binnen de algemene en brede doelstellingen van het huis: duurzame ontwikkeling, noord-zuidsamenwerking, pacifisme, grondrechten, eerlijke handel, internationalisering, herinnerings-beleven, gelijke kansen, wereldburgerschap, vredeseducatie, thema-gebonden internationale uitwisseling…

Logistieke ondersteuning

Het Vredeshuis biedt logistieke ondersteuning aan en stelt heel wat materiaal ter beschikking voor activiteiten in het huis. Bezoekers kunnen gebruik maken van: een beamer, scherm, geluidsinstallatie, flipover, podium, bekabeling, tafels en stoelen, glazen, servies, een uitgeruste keuken,…

Afspraken

  • Het gebruik van de ruimtes is gratis.
  • Winstgevende activiteiten en het verkopen van producten zijn niet toegelaten.
  • Politieke en religieuze activiteiten komen niet in aanmerking.
  • De aanvrager tekent een afsprakennota.
  • Iedere aanvraag wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
  • Bij het gebruik van het huis is steeds een medewerker van het Vredeshuis aanwezig.
  • Publicaties (flyers, affiches, etc.) over de activiteit worden vooraf ter inzage voorgelegd.

Hoe aanvragen?

Mail ons op vredeshuis@stad.gent of bel ons op 09 233 42 95.

U vindt onze volledige contactgegevens onderaan deze pagina.