De Stad Gent steunt ook dit jaar de campagne van 11.11.11 en schenkt 75.000 euro.

De Stad Gent schenkt dit jaar 75.000 euro aan 11.11.11. De Stad ondersteunt al jaren de campagne van de Vlaamse NGO-koepel 11.11.11 en legt sinds 2011 één euro bij bovenop elke euro die in Gent wordt opgehaald in november. Zo wordt de inspanning van de Gentenaars verdubbeld.

Allemaal mensen onderweg naar beter

Voor het twee jaar op rij voert 11.11.11 campagne rond migratie en vluchtelingen. Wereldwijd ontvluchten miljoenen mensen oorlog, vervolging, armoede, klimaatverandering, … Iets meer dan 100 jaar geleden – tijdens de Eerste Wereldoorlog – werden duizenden Belgische vluchtelingen opgevangen door onze buurlanden. Ook nu vluchten de meeste mensen naar de buurlanden. Meer dan 85% van de vluchtelingen wordt vandaag opgevangen in de eigen regio. Allemaal mensen onderweg naar beter.

De Stad Gent steunt ook dit jaar de campagne van 11.11.11 en schenkt 75.000 euro. Dat is één euro bovenop elke euro die vorig jaar in Gent werd opgehaald. Deze bijdrage is zowel een erkenning van de inspanningen van de vele vrijwilligers als van de vele Gentenaars die een bijdrage leveren. Internationale solidariteit is een zaak van iedereen, zowel overheden, ondernemingen als individuen.

De Stad Gent doet een warme oproep aan de Gentenaars om ook dit jaar hun solidair hart te tonen.

Gent, solidaire stad

De bijdrage van de Stad Gent aan de 11.11.11-campagne is niet louter een symbolische daad: het maakt integraal deel uit van het lokale Noord-Zuidbeleid dat erop gericht is om de inspanningen van de Gentenaars rond internationale solidariteit te ondersteunen en te versterken. Het Gentse stadsbestuur koos ervoor om ook deze legislatuur lokale initiatieven onverminderd te ondersteunen. Zo werd in de periode 2013-2018 voor meer dan 1 miljoen euro aan financiële steun gegeven.

Tine Heyse, schepen van Noord-Zuid

Door de jaarlijkse medefinanciering van de 11.11.11-campagne moedigt de Stad Gent ook het engagement van de Gentenaars aan. Sinds 2011 verdubbelt de Stad Gent elke euro die in Gent wordt opgehaald. Dit jaar werd zo opnieuw 75.000 euro geschonken. Daarmee staat de teller sinds 2013 op 439.000 euro.

Onder de noemer 'Gentenaars zonder Grenzen' worden projecten in het Zuiden ondersteund. In 2018 krijgen 11 projecten steun voor in totaal bijna 41.000 euro. In de periode 2013-2018 werden maar liefst 75 projecten gesteund, voor een totale som van 266.000 euro. 70% van deze projecten situeert zich op het Afrikaanse continent.

Een tweede financiële ondersteuning kunnen verenigingen aanvragen voor sensibiliserende Noord-Zuidinitiatieven. Deze sensibiliserende activiteiten informeren Gentenaars en maken hen gevoelig voor het belang van internationale solidariteit. Dit jaar worden 9 projecten gesteund voor een totaalbedrag van 23.000 euro. In de periode 2013-2018 werden via dit kanaal 43 projecten gesteund voor een totale som van 109.000 euro.

Ten derde komen Noord-Zuidverenigingen in aanmerking voor werkingssubsidies voor hun dagelijkse werking rond internationale solidariteit. Op die manier ondersteunt de Stad Gent hun gehele jaarwerking. In 2018 kregen 25 organisaties een subsidie van in totaal 65.000 euro. In de periode 2013-2018 konden 39 verenigingen rekenen op een ondersteuning ter waarde van 379.000 euro in totaal.

De Stad Gent wil ook solidair zijn met slachtoffers van noodsituaties als gevolg van natuurrampen, oorlogen, ziekten, ... in landen uit het Zuiden. Daarom voorziet de Stad Gent jaarlijks een budget van 15.000 euro voor de ondersteuning van acute noodhulpsituaties. In 2018 werden drie schijven van 5.000 euro geschonken om de slachtoffers van de vulkaan Mayon en de tyfoon Ompong in de Filipijnen en de aardbeving en tsunami in Indonesië te ondersteunen. Sinds 2013 ondersteunde de Stad Gent 21 noodhulpprojecten voor alles samen 102.000 euro.

Bezoek de website van 11.11.11

Financiële steun voor wereldburgers