Gent roept ‘Vrede’ uit tot jaarthema in 2018.

Gent viert het einde van oorlog liever dan de start van conflicten. In het kader van de herdenking van 100 jaar einde van WOI in 2018 ontwikkelen we een programma dat inzoomt op het enorme belang van verwerking na conflict om tot evenwichtige en vredevolle samenlevingen te komen. Het is een kans om Gentenaars te wijzen op het belang van vrede en op de relevantie van mondiale vrede in hun eigen leven.

Strijden lijkt contradictorisch met Vrede. Maar een vreedzame strijd is ook mogelijk! 

100 jaar - Herdenken

Een terugblik op onze eigen moderne geschiedenis – in haar totaliteit en complexiteit – zet aan tot nadenken. Het uitbouwen van een maatschappelijk model waarin de voorwaarden voor duurzame vrede structureel worden verankerd gaat gepaard met uitdagingen. Zoveel is duidelijk. Stilstaan bij het recente verleden kan bijdragen tot collectieve lessen: de impact van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie (in hun meest extreme vorm) zetten aan tot reflectie. Maar het verleden toont ons ook hoe belangrijk verwerken is om nieuwe conflicten te vermijden. Een conflict richt diepmenselijke en maatschappelijke schade aan. Dat maakt de weg naar duurzame vrede fragiel. Herdenken is daarom onlosmakelijk verbonden met verwerken. Op het einde van de grote oorlogen stonden gemeenschappen voor de uitdaging om het maatschappelijk weefsel opnieuw op te bouwen. Anno 2018 blijft deze uitdaging wereldwijd helaas brandend actueel.

Wereldvrede

Het einde van de eerste twee wereldoorlogen in onze regio betekende jammer genoeg niet het einde van oorlog en conflict in de wereld. De in onze stad aanwezige historische bagage is dan ook het fundament om te blijven nadenken over en bijdragen aan duurzame vrede in andere delen van de wereld. Want wat tot onze geschiedenis behoort blijft dagelijkse realiteit voor tal van gemeenschappen wereldwijd. Niet enkel door oorlogen in andere streken af te zetten tegen onze context van vrede, wel door met onze inwoners in dialoog te gaan over wat wij kunnen doen om ook in andere streken duurzame vrede te laten groeien.
Veiligheid en vrede zijn een zaak van iedereen: milieuvervuiling, werkloosheid, economische verhoudingen, honger en terrorisme kennen immers geen grenzen. Het universeel karakter van de basisvoorwaarden voor vrede en de sterke internationale interdepentie tussen bevolkingen, landen en regio’s voeden het belang van een mondiaal debat.

Lees hier de historische achtergrond.

Lees meer over: Strijd mee voor vrede