Het Vredeshuis ondersteunt diverse herdenkingsmomenten in Gent.

De herdenkingen aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de Bevrijding van Gent (1944), Kristallnacht (1938) en de plechtigheden rond de executieoorden (Offerlaan en Rieme-Oostakker) worden ondersteund door het Vredeshuis.

Een terugblik op onze eigen moderne geschiedenis – in haar totaliteit en complexiteit – zet aan tot nadenken. Het uitbouwen van een maatschappelijk model waarin de voorwaarden voor duurzame vrede structureel worden verankerd gaat gepaard met uitdagingen. Zoveel is duidelijk. Stilstaan bij het recente verleden kan bijdragen tot collectieve lessen: de impact van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie (in hun meest extreme vorm) zetten aan tot reflectie. Maar het verleden toont ons ook hoe belangrijk verwerken is om nieuwe conflicten te vermijden. Een conflict richt diepmenselijke en maatschappelijke schade aan. Dat maakt de weg naar duurzame vrede fragiel. Herdenken is daarom onlosmakelijk verbonden met verwerken.

Het einde van de eerste twee wereldoorlogen in onze regio betekende jammer genoeg niet het einde van oorlog en conflict in de wereld. De in onze stad aanwezige historische bagage is dan ook de basis om te blijven nadenken over en bijdragen aan duurzame vrede in andere delen van de wereld. Want wat tot onze geschiedenis behoort blijft dagdagelijkse realiteit voor tal van gemeenschappen wereldwijd. 

Mensen die het hebben meegemaakt zijn het over één ding eens: “dit nooit meer”.  Het Vredeshuis wil actief bijdragen tot herdenken en verwerken en denkt daarom graag mee na over specifieke of éénmalige activiteiten.

 

In 2018 trekt het Gentse Vredeshuis het stadsbrede themajaar ‘Gent: strijd mee voor vrede’. U vindt hieronder een oplijsting van de herdenkingsinitiatieven die in Gent gepland zijn:

Datum Locatie Herdenking van
8 mei 8 mei-plein (Zuidpark) Einde WO2
13 mei Gefusilleerdenstraat Oostakker Executies WO2
5 augustus Graslei Slachtoffers Hiroshima-Nagasaki WO2
25 augustus Nieuwe Wandeling Politieke gevangenen
6 september 8 mei-plein (Zuidpark) Bevrijding van Gent WO2
16 september Poolse Winglaan Luchtgevecht 1945
1 november Westerbegraafplaats Allerheiligen: slachtoffers wereldoorlogen
9 november Executieoord Offerlaan Executies WO1
11 november 8 mei-plein én diverse deelgemeenten Wapenstilstand WO1
18 november Lindelei (Coupure) Kristallnacht 1938

Van harte welkom!