Het Instituut Bert Carlier is een bijzondere school voor bijzondere mensen tussen 13 en 21 jaar met specifieke onderwijsbehoeftes.

Het instituut vertrekt vanuit jouw sterktes en biedt je een opleiding op maat aan.

Freek Hulpia
Freek Hulpia
Elke leerling is een uniek persoon met een eigen verhaal
Freek Hulpia, Technisch adviseur tuinbouw/werkplaats-schrijnwerker/schilder-decorateur

Ik heb hier geleerd dat geduld een heel belangrijke deugd is. Elke leerling heeft een verhaal en moet individueel worden ondersteund. Ik ga informeel en speels met hen om, dat vinden ze ‘wijs’. Op den duur zien ze mij als hun vertrouwenspersoon en durven ze bij mij te komen als ze een probleem hebben. Velen zitten met zichzelf in de knoop. Het is aan ons om die knoop te helpen losmaken.

Noreilde Djozy
Noreilde Djozy
Kapper worden is mijn grote droom!
Noreilde Djozy, 1ste observatiejaar

We krijgen elke week een paar uur les uit de 6 opleidingen hier. Die opleidingen zijn allemaal nieuw voor mij, maar ik weet nu al zeker wat ik later wil worden: kapper! Dat is mijn grote droom.