Het Kwadrant biedt opleidingsvorm 4, type 9 aan. Dit is onderwijs voor normaal begaafde leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS).

Het Kwadrant volgt de leerplannen en de eindtermen van het gewone secundaire onderwijs. De leerkrachten hebben veel expertise en geven je alle steun die je nodigt hebt in een veilige, rustige leeromgeving. Je krijgt les in kleine klassen met maximum 8.

Loris Van Ghysegem
'Ik zou graag productontwikkelaar worden, ik ben graag bezig met mijn handen en knutsel veel'
Loris Van Ghysegem (14 jaar), Leerling 2A

Ik koos voor Het Kwadrant via mijn GON-leerkracht en nadat ik de school had bezocht met mijn mama. Vandaag zitten we met twee in de klas: veel rustiger dan vorig schooljaar. Ik voel me hier op mijn gemak. Mijn droom? Ik zou graag productontwikkelaar worden, want ik werk graag met mijn handen en ik knutsel veel. Het liefst als zelfstandige, zodat ik mijn eigen ding kan doen.

'We willen talenten van onze leerlingen ontwikkelen'
Lies Van Gansbeke, Leerkracht Engels en Plastische Opvoeding

We willen de talenten van onze leerlingen ontwikkelen in een omgeving waar ze zich veilig en geborgen voelen. Hun welbevinden staat centraal. Dat elke leerling zich goed voelt: daar gaat ons team helemaal voor. Mijn droom? Onze jongeren met zelfvertrouwen laten deelnemen aan de maatschappij.