Op de plaats van de verouderde gebouwen van de wegendienst herrijst tegen 1 september 2016 aan de Offerlaan een nieuw schoolgebouw

Het moet plaats bieden aan een 200-tal leerlingen van de nieuw op te richten Freinetmiddenschool Gent, waarin leerlingen van de A-stroom en de B-stroom maximaal samen leven en leren.

De nieuwbouw wordt gerealiseerd via de publiek-private vennootschap ‘Scholen van Morgen’. Naast klaslokalen beschikt het complex over een sporthal, een polyvalente zaal en buitenklassen en zal het in eerste instantie de noodzakelijke pedagogische en fysieke ademruimte bieden voor de Freinetwerking op de campus.

De Freinetmiddenschool Gent zal vanaf 1 september 2016 Freinetonderwijs aanbieden in de A-stroom en in de B-stroom van de eerste graad. De Stad Gent wil op die manier een vervolgtraject Freinetonderwijs aanbieden aan al de leerlingen in de Gentse (Freinet-)basisscholen; ook die leerlingen die kiezen voor een meer technisch- of beroepsgerichte opleiding. 

De nieuwbouw van de nieuwe Freinetmiddenschool Gent heeft de volgende uitgangspunten:
 

  • Democratisch gedachtegoed : het gemeenschapsgevoel en samenhorigheidsgevoel tussen leerlingen en leerkrachten wordt bevorderd door de doordachte schakeling van de verschillende lokalen rondom een centrale ‘binnenkoer’ .
  • Ongedwongen open plan: de opbouw is transparant en omvat verschillende circulatiestromen die de leerlingen aanzet tot individuele keuzes in het dagelijks gebruik van het schoolgebouw.
  • Verwonderen: de verschillende ruimtes, zoals gang, trap, klas, zaal of dak zijn telkens heel specifiek opgevat maar vormen samen een geheel dat de leerlingen uitnodigt en stimuleert tot creatieve inbreng en zin voor experiment. Zo opent de uitwaaierende trap zich richting speelplaats, maar ontstaat tegelijk een kleine tribune. Het dakvlak nodigt uit om uit de school te breken en biedt tegelijk ruimte aan buitenklassen. 

Meer weten over de nieuwbouw Freinet Middenschool Gent?Lees het volledige persbericht (285.95 KB)Voor meer informatie:

AG Real Estate, Afgevaardigd Bouwheer ‘Scholen van Morgen’, Jolien Lievens, communicatiemedewerker, Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel, tel 02 609 67 22,
websites www.scholenvanmorgen.be, www.agrealestate.eu