Doelgroepen:
  • Jeugd Gemengd
  • Volwassenen Gemengd
Sportniveau:
  • Competitief - Recreatief
G-Sport
Deze club heeft een aparte werking voor sporters met een beperking

KAAG Atletiek biedt de kans aan jongeren, recreanten en wedstrijdatleten om elk op hun niveau atletiek te beoefenen.
Elk clublid mag zich volgens eigen kunnen en ambitie ontplooien en heeft daarbij recht op de juiste begeleiding en omkadering. Iedereen verdient evenveel respect en evenwaardige aandacht.

Contactgegevens

Sportlocaties