Aangesloten bij een sportfederatie? Verzeker zeker uw leden.

Bent u als sportclub aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie?

Dan zullen uw leden minstens verzekerd zijn voor burgelijke aansprakelijkheid (BA) en lichamelijke ongevallen (LO). De minimumvoorwaarden van deze verzekeringen die worden voorzien door erkende Vlaamse sportfederatie werden decretaal vastgelegd. 

Is uw sportclub aangesloten bij een niet-erkende Vlaamse sportfederatie?

Dan gaat u best na of uw federatie een verzekering verstrekt en wat deze verzekering omvat. Indien deze onvoldoende blijkt, kunt u zich als club verder verzekeren.  

Neem alvast contact op met uw federatie om te horen op welke manier uw sportclub en haar leden verzekerd zijn via de federatie.
Elke federatie of sportclub kan er voor kiezen om zich verder te beschermen en specifieke verzekeringen af te sluiten.

Is uw sportclub niet aangesloten bij een sportfederatie?

Dan maakt u er best werk van om na te gaan welke verzekeringen u moet afsluiten voor uw club. Indien er van uw sporttak nog geen sportfederatie is, kunt u steeds terecht bij een omnisportfederatie zoals FROS, GSF en Sporta. 

Raadpleeg de lijst met alle Vlaamse sportfederatiesBezoek de website