De Stad Gent wil de kans geven aan individuen en organisaties om op een laagdrempelige manier in hun wijk beweegactiviteiten te organiseren.

Inhoudstafel

Beschrijving

Inwoners van Gent, studenten op kot in Gent en feitelijke verenigingen of rechtspersonen waarvan de zetel in Gent is gevestigd of waarvan de activiteiten volledig of hoofdzakelijk in Gent plaatsvinden, kunnen ondersteuning aanvragen om op een zeer laagdrempelige manier in hun wijk beweegactiviteiten te organiseren, waarbij ook aandacht wordt besteed aan gezondheid.
 

Voorwaarden

Deze wijkgerichte beweegactiviteiten moeten een duurzaam sport- en/of beweeggedrag tot doel hebben, oog hebben voor gezondheid waarbij ethisch en medisch verantwoord sporten/bewegen centraal staat en de sociale samenhang van de buurt bevorderen.

Doelgroep

  • inwoners van Gent;

  • studenten op kot in Gent;

  • feitelijke verenigingen of rechtspersonen waarvan de zetel in Gent is gevestigd of waarvan de activiteiten volledig of hoofdzakelijk in Gent plaatsvinden.

 

Timing

De aanvraag moet door de Stad worden ontvangen uiterlijk zes weken vóór aanvang van de activiteit.

Benodigdheden

Om een aanvraag te doen, vult u het aanvraagformulier in voor deze ondersteuning. U vindt dit formulier op deze pagina.

Procedure

Aanvraag

  • U vraagt een subsidie aan door het aanvraagformulier in te vullen. Dit aanvraagformulier vindt u op deze pagina terug.

  • U bezorgt ons het formulier uiterlijk zes weken vóór aanvang van de activiteit via sportdienst@stad.gent of per post aan de Stad Gent, t.a.v. de Sportdienst, p.a. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

  • U ontvangt een schriftelijke of digitale bevestiging van uw ingediende aanvraag.

 

Beoordeling

Beoordeling van de ontvankelijkheid:

  • de Sportdienst gaat na of de aanvraag ontvankelijk is.

Beoordeling ten gronde:

  • de Sportdienst kijkt na of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden uit het subsidiereglement;

  • de Stad Gent kan bepaalde gegevens nagaan of hierover inlichtingen inwinnen.

De totale beoordeling vindt plaats binnen de twee weken na het indienen van de aanvraag. Bij een gunstige beoordeling, maakt de Sportdienst de aanvraag over aan Sport Vlaanderen.

De aanvrager wordt hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht.

Contacten