Vraag gratis een tijdelijke sportverzekering aan bij Sport Vlaanderen voor sportpromotionele initiatieven.

Inhoudstafel

Beschrijving

Voor de organisatie van sportpromotionele initiatieven kunnen socio-culturele verenigingen en jeugdverenigingen bij Sport Vlaanderen een gratis sportverzekering aanvragen. Sportclubs komen niet in aanmerking.

Nieuwe sportclubs komen tijdens de opstartfase (eerste drie maanden) wel in aanmerking. Deze polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid en de lichamelijke ongevallen.

Andere sportclubs komen niet in aanmerking. Zij worden doorverwezen naar een erkende Vlaamse sportfederatie om bij aan te sluiten.

Procedure

Vul het aanvraagformulier in. De procedure verloopt verder met de Sportdienst.

Contacten