De bloei van cyanobacteriën is verdwenen.

Na controle van de zwemvijver aan de Gentse Blaarmeersen werd vastgesteld dat de ernstige bloei van potentieel toxische cyanobacteriën uit de vijver verdwenen is. 

In navolging van de opvolgingsprocedure werd er door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een controle uitgevoerd op een monstername voor de bepaling van microcystines. Uit de analyseresultaten blijkt dat de gezondheidskundige advieswaarde van 20 µg/l microcystines, op het ogenblik van de monstername, niet overschreden werd.

Omdat de bloei van cyanobacteriën verdwenen is en het gehalte microcystines onder de gezondheidskundige advieswaarde ligt kan het eerder opgelegde zwem- en recreatieverbod worden opgeheven. Actuele zwemwaterresultaten kunnen tijdens het badseizoen bekeken worden op deze website.

Zwemmen in de Blaarmeersen is enkel mogelijk bij aanwezigheid van redders.

Bekijk meer over wijk: Watersportbaan - Ekkergem