Samenwerking tussen Stad Gent en de risicovechtsportclubs wordt verzegeld met het ondertekenen van een charter.

Op 13 september 2018 ondertekenen een tiental Gentse vechtsportclubs het charter 'Vechtsport Voor Iedereen'. De ondertekenaars bevestigen hiermee dat ze open en toegankelijke sportclubs zijn, en engageren zich om samen de kwaliteit van hun werkingen, op sportief, maatschappelijk en bestuurlijk vlak verder te verhogen.

Coördinator risicovechtsporten

In Gent zijn nogal wat clubs actief in de risicovechtsporten. Die risicovechtsportclubs bleven de voorbije jaren wat onder de radar in het Gentse sportlandschap.

Sinds één jaar is er een coördinator risicovechtsporten aan de slag die de opdracht heeft de verschillende clubs te ondersteunen. Samen met de consulent diversiteit van de Sportdienst heeft de coördinator risicovechtsporten alle clubs bezocht om hen beter te leren kennen en te kijken hoe de samenwerking tussen de clubs onderling en met de Stad Gent kon worden verbeterd. Ook de relatie van de clubs met hun landelijke federaties en het Risicovechtsportplatform werd aangescherpt.

Charter

Stad Gent vraagt aan de vechtsportclubs om zich voor die jongeren en volwassenen te blijven inzetten. De clubs engageren zich door het ondertekenen van het charter om samen de kwaliteit van hun werkingen, op sportief, maatschappelijk en bestuurlijk vlak te verhogen. Zo zal de Vlaamse Trainersschool in 2019 de opleiding initiator boks hier in Gent organiseren. Al heel wat trainers hebben hierop ingetekend.

Op 29 september tussen 11 en 16 uur kunt u een aantal van de clubs aan het werk zien onder de stadshal op het evenement Straffe Stoten.