Tientallen sportclubs hebben het charter Onbeperkt Sporten ondertekend. De ondertekenaars engageren zich om G-sporters te ondersteunen.

Op 9 maart 2018 hebben tientallen sportclubs het charter Onbeperkt Sporten ondertekend. De ondertekenaars engageren zich om G-sporters zoveel mogelijk te helpen in hun zoektocht naar een geschikte sportclub.

Charter Onbeperkt Sporten

Samen met Geestig Gezond Sporten, een initiatief dat sporters met een psychische kwetsbaarheid onder de aandacht brengt, roept de Stad Gent alle Gentse sportclubs op om G-sporters zoveel mogelijk te helpen in hun zoektocht naar een geschikte sportclub.

Stad Gent vraagt aan de sportclubs die het charter ondertekenen om een open gesprek aan te gaan met de G-sporter. Samen bekijken club en sporter welke aanpassingen de G-sporter nodig heeft om mee te sporten in hun werking. Als de aanpassingen niet haalbaar zijn, helpen ze de sporter zo goed mogelijk bij het zoeken naar een gepaste club.

Zowel reguliere sportverenigingen als G-sportclubs worden uitgenodigd het charter te ondertekenen. Wie tekent, krijgt ondersteuning van de Sportdienst, zowel organisatorisch, pedagogisch als promotioneel.

Focus op g-sport

Iedere sporter, met of zonder beperking, moet kansen krijgen om zich in een sportclub persoonlijk en sportief te ontwikkelen. De Stad Gent spant zich daarvoor al enkele jaren sterk in. Om het aanbod gevoelig uit te breiden hebben we de steun van de clubs nodig.

Resul Tapmaz, schepen van Sport

Het stimuleren van G-sport is een belangrijke prioriteit binnen het sportbeleid. De Stad Gent zorgde de laatste jaren voor verschillende impulsen. De Sportdienst heeft sinds 2016 een eigen aanbod van G-sportkampen en -cursussen voor jongeren. G-sportwerkingen krijgen extra financiële ondersteuning en kunnen beroep doen op een consulent G-sport voor advies. Voor begeleiders van personen met een beperking is de toegang tot sportaccommodatie gratis.