Vanaf 1 januari 2018 is het provinciaal Huis van de Sport eigendom van de Stad Gent. De Stad zoekt een uitbater voor de cafetaria.

Het Huis van de Sport, gelegen op de Zuiderlaan 13 in Gent, gaat vanaf maandag 1 januari 2018 over van de provincie Oost-Vlaanderen naar de Stad Gent. Voor de leegstaande cafetaria zoekt de Stad Gent een uitbater.

In november 2016 besliste de Vlaamse overheid om het takenpakket en bijhorende financiering van de provincies grondig te herzien. Concreet betekent dat dat de provincies vanaf 1 januari 2018 hun culturele en persoonsgebonden bevoegdheden niet langer opnemen en een deel daarvan aan de Vlaamse overheid overdragen. Dit geldt voor sport, maar ook voor cultuur, welzijn en jeugd. De Vlaamse overheid heeft de Stad Gent aangeduid als overnemende overheid van het Huis van de Sport.

Historie

Het gebouw werd in 2002 gerealiseerd door de provincie Oost-Vlaanderen op gronden van de Stad Gent. Al 15 jaar lang hebben verschillende sportgerelateerde organisaties er hun vaste stek: voornamelijk heel wat federaties, zoals de Gymnastiek Federatie, de Vlaamse Roeiliga en Parantee-Psylos maar ook de Oost-Vlaamse afdeling van Sport Vlaanderen en de Sportdienst van de Stad Gent. 's Avonds worden de vergaderzalen in het gebouw verhuurd aan sport-, cultuur- en jeugdverenigingen.

Vanaf maandag 1 januari 2018 beheert de Sportdienst het gebouw in samenwerking met andere ondersteunende diensten zoals Digipolis en Facility Management. Er is de laatste maanden intensief samengewerkt om een vlotte overdracht te realiseren. De gebruikers van het Huis van de Sport zullen weinig verschil merken, quasi alle afspraken worden gecontinueerd.'

Resul Tapmaz, schepen van Sport

Uitbater voor cafetaria gezocht

Een belangrijke nieuwigheid is de intentie om voor het eerst in meer dan 4 jaar de cafetaria weer te laten uitbaten. De Stad Gent gaat daarvoor op zoek naar een geschikte kandidaat. De uitbater zal vanaf mei 2018 een contract van 5 jaar krijgen en, voor het opnemen van enkele beheerstaken, een vergoeding van 18.000 euro per jaar.

De ruimte die ter beschikking wordt gesteld omvat een eetzaal met uitgeruste toog, een dubbele ruimte als uitgeruste keuken en een bergingsruimte. Enkele extra taken die van de uitbater verwacht worden zijn het uitvoeren van een controleronde bij sluiting, het opmaken van een rapport bij calamiteiten, het aanbieden van praktische hulp voor de vergaderzalen en het verwittigen van de wachtdienst bij defecten in het gebouw.

Kandidaten kunnen zich inschrijven of meer informatie opvragen door een mail te sturen naar evy.deblock@stad.gent.

Toekomstplannen

Een andere belangrijke wijziging is dat de huidige bezoekersparking vóór het Huis van de Sport op termijn zal verdwijnen en plaats zal maken voor een skatepark van 3.000 m². In de loop van 2018 zullen de werken starten, de opening is voorzien in het voorjaar van 2019. Aan de tegenovergestelde zijde van het gebouw wordt een nieuwe bezoekersparking aangelegd. Aanpalend aan de loods achter het Huis van de Sport zal duikclub Manta een clublokaal bouwen waarin opslagruimte en een opleidingslokaal worden voorzien.

Informatie