De Sportdienst organiseert ook in 2017 wijkgerichte fietslessen voor volwassenen. De lessen zijn op maat van de beginnende fietser

Na de paasvakantie start de Sportdienst opnieuw met fietslessen voor volwassenen vanaf 18 jaar in de wijken Muide, Bloemekenswijk en de Watersportbaan. In het najaar staan er lessen gepland in de wijken Dampoort, Ledeberg, Rabot en Sluizeken-Tolhuis-Ham. De lessen zijn volledig op maat van de beginnende fietser.

In Gent wordt vaak en veel gefietst, zo'n 30% van de verplaatsingen gebeurt met de fiets. En terecht: fietsen is gezond en vaak de snelste manier om je in de stad te verplaatsen.

Er zijn nog heel wat volwassen Gentenaren die niet kunnen of durven fietsen. Ze hebben het als kind nooit geleerd, zijn bang om zich in het drukke stadsverkeer te begeven of hebben al lang niet meer gefietst. Daarom organiseert de Sportdienst ook in 2017 fietslessen voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport

De lessen zijn volledig op maat van de beginnende fietser, maar ook de fietser met weinig ervaring komt aan zijn trekken. In 10 lessen leren de deelnemers fietsen, stap voor stap, in de eigen buurt. Er wordt gestart met de fiets aan de hand en geëindigd met een fietstocht in groep op de openbare weg. Ook de iets meer ervaren fietser kan onder deskundige begeleiding en in kleine groepjes, de weg op om op deze manier meer zelfvertrouwen te krijgen rond wegcode, het dwarsen van tramsporen, enz.

Samenwerking met de wijkpartners

Voor deze lessen werkt de Sportdienst samen met wijkpartners die instaan voor de inschrijvingen en contacten met de deelnemers.

Praktisch

De eerste lessen gaan van start na de paasvakantie en vinden plaats in de wijken Muide, Bloemekenswijk en de Watersportbaan.

In het najaar zijn er lessen gepland in de wijken Dampoort, Ledeberg en Rabot. Ook Sportnetwerk Gent Noord organiseert in het najaar een lessenreeks in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham.

Een pakket bestaat uit 10 lessen en kost 15 euro. In de prijs is het gebruik van een fiets en fietshelm inbegrepen, alsook de verzekering.

Voor meer info en inschrijven, raadpleeg de website of download de folder.

Download de folderover de fietslessen voor volwassenen (2.11 MB)Bezoek de webpaginaover de fietslessen voor volwassenen