De laatste rechte lijn voor de realisatie van Buurtsporthal Tondelier is ingezet.

De laatste rechte lijn voor de realisatie van Buurtsporthal Tondelier is ingezet. Begin 2019 zullen Rabotiens in hun eigen wijk, in hun eigen sporthal kunnen sporten. Buurtsporthal Tondelier wordt meer dan zomaar een sporthal. Het wordt een plek waar buurtbewoners kunnen sporten en elkaar ontmoeten, maar waar ze ook een rol kunnen opnemen, als vrijwilliger of, wie weet, als sportbegeleider.

Niet alleen in het Rabot kiest de Stad Gent voor een buurtsporthal. Ook aan de Oude Dokken en in Ledeberg wordt er gebouwd en gepland. Met de nieuwe infrastructuur wil de Stad inspelen op de nood om Gentenaars in hun directe omgeving te laten sporten in kwaliteitsvolle, laagdrempelige infrastructuur, met focus op de (nog) niet-sporter. Farys is telkens medebeheer- en onderhoudspartner.

De stad groeit, dus is het belangrijk om ook extra sportkansen te voorzien – zéker in dichtbevolkte wijken. De buurtsporthal kan een verbindende plaats worden in de wijk. Op een sportveld is iedereen gelijk.

 Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport 

Buurtsportwerkers in het Rabot

Tijdens het Blaisantvestival op zaterdag 29 september 2018 konden buurtbewoners tijdens een werfbezoek alvast met de buurtsporthal kennismaken én proeven van enkele sporten die er onderdak zullen vinden.

Door een samenwerking met het buursportwerkersproject van vzw Jong wordt voluit ingezet op het betrekken van de buurt bij deze buurtsporthal. Ongeveer 70 uren van de wekelijkse bezetting worden door de Stad kosteloos ter beschikking gesteld aan vzw Jong. Drie buurtsportwerkers zijn nu reeds in de wijk actief. Zij begeleiden zelf sportactiviteiten, maar gaan ook expliciet op zoek naar talent in de wijk. Bewoners die bijvoorbeeld erg goed zijn in badminton en daar interesse voor hebben, kunnen zo ondersteund worden bij de oprichting van een badmintonclub in de buurtsporthal. Maar ook vrijwilligers die bijvoorbeeld kinderen naar de sportclubs begeleiden of die de ontmoetingsruimte willen openhouden kunnen een thuis vinden in de buurtsporthal.

De ontmoetingsruimte is een essentieel onderdeel van de buurtsporthal. Het moet een plaats worden waar sportende en niet-sportende buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, waar ouders samen kunnen wachten op hun sportende kinderen, waar sportclubs na de training iets kunnen drinken. De ontmoetingsruimte genereert ook inkomsten die geïnvesteerd kunnen worden in extra activiteiten in de sportzaal. De ontmoetingsruimte vervult zo de rol van een sportief buurthuis.

Overdag zal een buurtschool gebruik maken van de sporthal voor zijn sportlessen. Er komen ook een aantal sportclubs met hun werking naar de buurtsporthal. Dat is onder meer zo voor een plaatselijke zaal- en minivoetbalclub en een basketclub. In ruil voor een stek in de buurtsporthal engageren zij zich om open te staan voor buurtbewoners en om in te stappen in het UiTPAS-systeem zodat ook mensen met een laag inkomen aan een laag tarief bij de club kunnen aansluiten.

Steen per steen bouwen aan een sportwijk

In opdracht van de Stad Gent wordt de bouw van de buurtsporthal opgevolgd door Farys|TMVW. Na de opening zullen zij ook instaan voor het beheer van de buurtsporthal. Voor het eerst in Gent is een sporthal geen gebouw op zich. De buurtsporthal Tondelier maakt immers deel uit van het Krono-gebouw, waar naast de sporthal ook appartementen in zitten. Daardoor wordt er bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan de akoestiek.

De sporthal is ook een passiefbouw, met een lager energieverbruik en een verwarming op basis van restwarmte van EDF. Ook de verlichting wordt zo energievriendelijk mogelijk. Daarnaast primeert vooral het gebruiksgemak van de sporthal. Slimme technologie voor toegang en bediening van bijvoorbeeld scheidingsgordijn en basketgalgen maken het de gebruikers gemakkelijk. Deze en volgende buurtsporthallen zijn in ieder geval kwalitatieve sportruimtes waar reglementair gesport kan worden (minivoetbal, zaalvoetbal, volleybal, basketbal en badmintonbelijning zijn standaard voorzien).

Samen voor meer sport in de wijken

Stad Gent, vzw Jong en Farys|TMVW volgen met een beheergroep samen de werking van buurtsporthal Tondelier op. Niet alleen de Sportdienst, maar ook de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad is betrokken. Zij ondersteunen mee de buurtgerichte aanpak van vzw Jong en kijken uit naar de resultaten van deze manier van werken. Alle betrokken partijen hebben één doel: wie in het Rabot woont en wil sporten, die moet daar via buurtsporthal Tondelier alle kansen toe krijgen.

Contact