Een echte slimme stad vertrekt vanuit het eigen DNA, de kennis van de stad, de gemeenschap en de stakeholders

Elke stad, elke gemeente is anders. Dé slimme stad bestaat dus ook niet. Wel proberen we een antwoord te vinden op de vraag hoe de stad van de toekomst er moet uitzien. Elke gemeente moet hierbij een eigen traject afleggen en zal zich telkens opnieuw moeten uitvinden.

Om dat antwoord te formuleren is het belangrijk te vertrekken van de huidige maatschappelijke uitdagingen. Maar we mogen ook niet vergeten om voldoende ambitie te koesteren en op zoek te gaan naar oplossingen voor de uitdagingen van morgen.

“In Gent ligt de focus op de menselijke component in de stad van de toekomst. Slimme steden bestaan niet zonder hun slimme burgers”

 

Dat model van slimme stad verbindt mensen opnieuw met hun omgeving en stad om zo meer efficiënte en optimale relaties te creëren tussen beschikbare middelen, technologie, gemeenschappen, diensten en gebeurtenissen in de stedelijke omgeving. Mensen verbinden houdt ook in dat inwoners van een stad opnieuw mee verantwoordelijk worden voor hun omgeving.

In Gent vatten we dit samen als inclusief, innovatief en duurzaam. Stadsbestuur, bedrijven, onderzoeksinstellingen én burgers verenigen zich om de kansen en de uitdagingen die de kennis- en informatiemaatschappij ons biedt maximaal te benutten.

Data beschouwen we als strategische asset, als onderbouw voor de processen en beslissingen in de slimme stad, maar de burger is de actor die in
de eerste plaats het stedelijk leven definieert. Daarom vertalen we de “slimme stad” in het proper Gents graag als de “wijze stad”

Lees meer over: smart city