Om echte co-creatie mogelijk te maken moeten lokale besturen een actieve rol opnemen als regisseur en bemiddelaar

Net zoals nieuwe bedrijfsmodellen een disruptief effect hebben op onze gehele economie, is de huidige maatschappelijke evolutie van co-creatie en co-productie disruptief voor de manier waarop onze politiek en onze overheden zijn georganiseerd. Politiek en administratie moeten zichzelf heruitvinden om mee te werken aan het vormgeven van de stad en de gemeente van de toekomst.

In de storm van innovatie en technische ontwikkelingen mogen lokale besturen niet gezien worden als lijdende voorwerpen. De lokale overheden hebben het mandaat gekregen om binnen de eigen grenzen de trekker te zijn die de stad in alle mogelijke aspecten vorm geeft en zo de spil is die het raderwerk van de slimme stad laat draaien. Door als lokale overheid een actieve rol op te nemen vermijden we dat grote en nieuwe technologische oplossingen weinig tot geen aandacht hebben voor het draagvlak van deze technologie in de stad en de mogelijkheden ervan voor het verbeteren van de levenskwaliteit van de bewoners.

De lokale overheid moet ervoor zorgen dat burgers en het middenveld betrokken kunnen worden om te denken over en te werken aan hun stad van de toekomst. Met andere woorden: co-creatie in alle betekenissen en toepassingen is essentieel, en het zijn onze stads- en gemeentebesturen die de
poort zijn tot en motor vormen voor het co-creëren met de stakeholders in de eigen gemeenschap.

Lees meer over: smart city