Via open innovatie, open data en open participatie maakt Gent zich klaar voor de toekomst

We onderschatten vaak de collectieve wijsheid die in onze steden aanwezig is. Iedere stakeholder heeft haar expertise en haar mening. Een stadsbestuur heeft dus niet altijd het laatste woord over alle aspecten van het stedelijke leven.

Deze lokale actoren zijn gedoemd tot samenwerken. Initiatief nemen moet kunnen, zonder verpletterd te worden onder het gewicht van de do’s en don’ts van onze bureaucratie. Als overheid moeten we ruimte geven aan
die burgerinitiatieven die een stap vormen in de toekomst van de stad.

Maar het is niet zaligmakend als je die samenwerkingsverbanden en co-creatieopportuniteiten niet verbindt met de brede strategie en visie op de toekomst. Het vinden van een gemeenschappelijke focus die meer is dan het toevallig territoriale is essentieel.

Daarom zijn er in Gent verschillende initiatieven opgezet volgens het quadruple (overheid, bedrijven, academia en burgers) of quintuple helix model (overheid, bedrijven, academia, burgers en (creatief) middenveld). Zo worden oplossingen bedacht én uitgetest voor lokale maatschappelijke uitdagingen en opportuniteiten. Het maakt dat we een enorme slagkracht mobiliseren.

De lokale uitdagingen van vandaag stoppen uiteraard niet aan de huidige bestuurlijke stadsgrenzen. Daarom gaat Gent ook samenwerkingen aan met regionale, nationale en internationale partners.

Lees meer over: smart city