Door slimmer samen te werken, kan de wetenschap meer direct bijdragen aan concrete oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Aan de universiteit van Sapienza in Rome vond op 21 en 22 november 2016 de openingsconferentie plaats van het Europese project ACCOMPLISSH. Universiteiten, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties uit 14 Europese landen kwamen bij elkaar om de samenwerking tussen wetenschappers en niet-wetenschappers onder de loep te nemen. 

Het acroniem ACCOMPLISSH staat voor 'Accelerate co-creation by setting up a multi-actor platform for impact from Social Sciences and Humanities'. Het project legt de nadruk op interdisciplinaire samenwerking en maatschappelijke impact. Doel is om een brug te slaan tussen onderzoekers uit de sociale, humane en gedragswetenschappen (SSH) en de gebruikers (overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties/burgers) door middel van co-creatie. De waarde van de SSH wetenschappen wordt steeds hoger ingeschat. In diverse programma’s van de Europese Commissie worden de SSH disciplines als cruciaal gezien voor verdere ontwikkelingen en innovatie.

In elk van de deelnemende landen vinden focus-groep discussies plaats om te onderzoeken hoe de samenwerking in werkelijkheid is en welke voorbeelden er zijn van co-creatie en samen het verschil maken. Er wordt gewerkt in een setting van de zogenoemde “quadruple helix”: kennisinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Het project kijkt naar die factoren die co-creatie en valorisatie mogelijk maken, maar identificeert ook de drempels die deze processen juist in de weg staan. Daarvoor wordt er gekeken in twee richtingen. Er wordt nagegaan hoe onderzoeksresultaten een grotere impact kunnen hebben op overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In omgekeerde zin wordt er nagegaan hoe er al bij de bepaling van de onderzoeksvraag gevaloriseerd kan worden door te vertrekken vanuit de maatschappelijke uitdagingen. De volgende stap bestaat uit het opzetten van proeftuinen waarin universiteiten en bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties nauw gaan samenwerken.

De interdisciplinaire netwerkorganisatie “Sustainable Societies” van de Rijksuniversiteit Groningen is de coördinator van het project. Het Belgische netwerk wordt getrokken door PSYNC, het consortium klinische psychologie aan de UGent. Voor de UGent nemen verder ook nog het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies en het Ghent Centre for Global Studies deel aan het netwerk. Ghent Living Lab, Ministry of Makers en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vervolledigen de quadruple helix.

Meer weten over ACCOMPLISSH?Bezoek de website www.accomplissh.eu

Lees meer over: ACCOMPLISSH

Valt onder nieuwscategorie: Ghent Living Lab