Data, en open data in het bijzonder, levert verschillende informatiestromen op die toelaten om analyses uit te voeren en kennis te genereren

Data worden dikwijls als objectief en juist beschouwd en in ideale omstandigheden zijn ze een waarborg voor objectiviteit. Intussen weten we wel dat data niet neutraal zijn en dat er interpretatie aan verbonden is. Toch bieden ze een houvast in de complexe stedelijke omgeving. Ze benaderen iets wat lijkt op een gemeenschappelijke taal die de meeste spelers in de digitale omgeving begrijpen.

Data worden zowel door overheid, bedrijven als burgers gegenereerd. Toch blijven we dikwijls voortbouwen op onze eigen data. Intussen zijn er al heel wat technieken ontwikkeld die toelaten om veel grotere volumes aan data te verzamelen, te verwerken en te visualiseren. En dan hebben we het nog niet over de schat aan data die beschikbaar is bij onze stakeholders of over het meten van realtime gedrag en het omzetten in indicatoren.

Het grote vraagstuk is echter hoe we die data bruikbaar maken en hoe we er informatie uit destilleren. Echt interessant wordt het als datastromen gecombineerd worden door verschillende spelers, voor hun eigen doeleinden. Hier ligt het potentieel van open data, linked data en big data.

Lees meer over: smart city, open data