De restauratie op de grafheuvel van Campo Santo is achter de rug en 70 waardevolle grafmonumenten zijn in ere hersteld.

Een half jaar geleden gaf de Stad Gent de opdracht voor de restauratie van heel wat historische graven op de grafheuvel van Campo Santo. De werken zijn intussen achter de rug en 70 waardevolle grafmonumenten zijn in ere hersteld.

Eerste grote restauratie sinds 1847

Meer dan 170 jaar is het geleden dat de eerste begrafenis plaatsvond op de grafheuvel van de begraafplaats van Sint-Amandsberg. Sindsdien trotseerden de grafmonumenten er weer en wind. Ruim anderhalve eeuw later waren ze toe aan een grondige opknapbeurt om ze te redden van verder verval. Het gaat om 70 graven waar geen concessie meer op rust. De grafmonumenten van Campo Santo hebben een grote kunsthistorische en artistieke waarde. De heuvel zelf, de Kapelleberg, is immers beschermd als monument.

Gevoelige renovatie

De Stad Gent maakte per graf een detailplanning op die duidelijk aangaf welke restauraties er bij elk individueel graf moesten worden uitgevoerd. De restauratie was ingrijpend: de meeste graven werden volledig gedemonteerd en opnieuw samengesteld, de onderbouw tussen de onderliggende kelders en grafmonumenten heropgebouwd. Hierdoor is de stabiliteit weer voor een aantal decennia verzekerd.

De metalen hekkens werden gerestaureerd, en indien ze volledig verroest waren zelfs gereconstrueerd. Bij de graven zelf werden gebarsten natuursteenelementen terug aan elkaar gelijmd en voorzichtig opgekuist. Zware opkuisbeurten, waarbij de graven er weer als nieuw uitzien, zijn uit den boze omdat ze de natuursteen beschadigen. Bovendien is het effect na een paar jaar verdwenen. De aannemer, Artes Woudenberg, stond eerder ook al in voor de renovatiewerken aan de Sint-Baafskathedraal. De werken aan de grafheuvel werden uitgevoerd binnen de afgesproken termijn.

We maakten in totaal meer dan een half miljoen euro vrij voor de restauratie van de grafheuvel van Campo Santo. We willen als stadsbestuur immers zorg dragen voor het funerair erfgoed. Ook Gentenaars kunnen hun steentje bijdragen voor het behoud van dit waardevol funerair erfgoed. Ze kunnen een (betalende) concessie aangaan voor de gerestaureerde kelders of zelf een monumentaal graf restaureren in ruil voor een concessie.

Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Begin april heropenden we hier de Sint-Amanduskapel voor het publiek. Ondertussen is ook de restauratie van een 70-tal graven afgerond. Daardoor krijgt Campo Santo terug de uitstraling die het verdient.’

Martine De Regge, schepen van Facility Management 

Subsidies voor de renovatie van grafmonumenten

Op de grafheuvel van Campo Santo staan in totaal ongeveer 150 grafmonumenten. 80 graven op de heuvel werden niet gerenoveerd. Ze waren in goede staat, of in concessie. De concessionarissen van graven die in slechte staat zijn, worden binnenkort gecontacteerd met de vraag om hun graven te restaureren. Als dat niet gebeurt, kan de concessie worden ingetrokken. De Stad Gent geeft aan nabestaanden subsidies om een grafmonument te restaureren. Het hoeft dus niet zover te komen dat grafmonumenten moeten verdwijnen.

De Stad Gent start met een studie waarbij het beheer en de restauratie van het volledige beschermde gedeelte van de begraafplaats worden onderzocht en begroot. Deze studie zal twee jaar in beslag nemen. Hierna start de heraanleg van de omgeving.

Praktisch

  • Kostprijs (inclusief btw): 583.386,48 euro
  • Aannemer: Artes Woudenberg nv
  • Architect: Architectenbureau Maarten Dobbelaere
  • Duur van de werken: 180 werkdagen

Informatie

Bevoegd