In het 19de-eeuwse Gerechtshof op het Koophandelsplein is vandaag nog steeds het Hof van Beroep gevestigd.

Het Gerechtshof werd tussen 1836 en 1846 gebouwd naar de plannen van Louis Roelandt (1786-1864), op de plaats waar vroeger het Recollettenklooster stond. Het imposante gebouw, gelegen aan de samenvloeiing van de Leie en de Ketelvaart, is opgevat in de geest van de Italiaanse renaissance.

Brand en heropbouw

In 1926 werd het interieur van het Gerechtshof door een zware brand volledig vernield. Talrijke gerechtsstukken en archiefmateriaal gingen eveneens verloren. Bij de heropbouw werd gekozen voor een herschikking van de gerechtszalen en de kantoren. 

Italiaanse renaissance

De voorgevel van het gebouw wordt geaccentueerd door een fronton op Korinthische zuilen. In 1961 werd dit fronton gedecoreerd met een fries met elf bronzen beelden.
De fries is van de Gentse beeldhouwer Geo Verbanck (1881-1961). De naam van de fries is "De Gerechtigheid". Themis, de Griekse godin van de rechtspraak en de rechtsorde, houdt in haar ene hand de weegschaal vast die het goede en het kwade moet afwegen, in haar andere hand klemt ze een indrukwekkend gerechtszwaard. Links kijken de beschuldigden smekend naar haar op, voor de beschuldigden rechts is het oordeel al geveld. De fries is 14 meter breed en vrouwe Themis is 2,85 meter hoog. Er was meer dan 3 ton brons nodig voor het gieten van het kunstwerk. 
Dankzij de reiniging en restauratie van de gevels komen de kleurcontrasten en de compositorische opbouw opnieuw tot hun recht.

Nieuw gerechtsgebouw

Veel gerechtelijke diensten zijn ondertussen verhuisd naar het nieuw gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan. Het Hof van Beroep is nog gevestigd in het oude gerechtsgebouw.

Adres: Koophandelsplein 23-24 - 9000 Gent
Functie: gerechtsgebouw

Lees meer over: erfgoed, cultuur

Het Gerechtshof