Ontdek een indrukwekkend aantal kunstschatten in de Sint-Baafskathedraal.

Oudste parochiekerk van Gent

De eerste vermelding van deze oudste parochiekerk van Gent dateert van de 10de eeuw. In 942 werd binnen de nieuwe portus een bidplaats gebouwd, vlakbij de drukke aanlegplaats aan de Nederschelde. De kerk was gewijd aan Sint-Jan de Doper en werd in de 11de eeuw herbouwd en verruimd. Van deze bidplaats is niets bewaard.

Omstreeks het midden van de 12de eeuw werd op dezelfde plaats een romaanse kerk in kruisvorm met een crypte gebouwd. De romaanse kerk werd geleidelijk aan afgebroken en vervangen door een gotische kerk, waarvan de bouw in drie grote fasen verliep. In het begin van de 14de eeuw werd het koor vernieuwd. Hier is de invloed van het noorden van Frankrijk en van de Scheldegotiek onmiskenbaar. De kooromgang en de koorkapellen dateren uit het begin van de 15de eeuw.

Tijdens de tweede bouwfase (1462-1538) werd de imposante westertoren in Brabantse gotische stijl opgetrokken. In 1533 werd begonnen met de derde fase: de bouw van het schip.

Van kerk tot kathedraal

Nadat de kanunniken van de afgeschafte Sint-Baafsabdij in 1540 aan de Sint-Janskerk werden toegevoegd, werd ze een collegiale kerk. Met de oprichting van het bisdom Gent in 1561 werd de collegiale Sint-Baafskerk verheven tot kathedraal.

Verval en heropbouw

Zowel in 1566 als in 1578 werd de kerk geplunderd door de beeldenstormers. In 1602 verwoestte een blikseminslag de vieringtoren en de zijtorens. In 1640 brandde het dak volledig af. In de daaropvolgende eeuwen onderging de kathedraal belangrijke vernieuwingen en restauraties.

Bezienswaardigheden

De kathedraal is indrukwekkend met zijn driebeukige ruimte met koor, dwarsbeuk, kooromgang en kranskapellen. Het koorgedeelte met triforium en de vrij grote vensters is opgetrokken in Franse hooggotiek. Het schip met zijn kleinere vensters en grotere muurvlakken vertoont de kenmerken van de Brabantse laatgotiek.

Tot de belangrijkste kunstschatten behoren de monumentale rococopreekstoel van Laurent Delvaux (1745), de praalgraven van enkele Gentse bisschoppen in het koor, de Bekering van Sint-Bavo door Pieter Paul Rubens en het wereldberoemde veelluik Het Lam Gods.  Dit retabel werd geschilderd door Hubert en Jan Van Eyck in opdracht van Judocus Vijdt, voorschepen van de stad Gent. Het was bestemd voor de kapel van de opdrachtgever en diens vrouw Isabella Borluut en werd voltooid in 1432. Het Lam Gods werd meermaals overgebracht naar het buitenland en na de diefstal van twee panelen (1934) werd het retabel om veiligheidsredenen naar de Doopkapel overgebracht. Momenteel is een kopie van het retabel te zien in de Doopkapel, het retabel zelf wordt gerestaureerd in het Museum voor Schone Kunsten.

In de crypte zijn twee beuken van de romaanse kerk uit de 12de eeuw nog duidelijk te onderscheiden. De huidige gotische zijbeuken, koor-, zij- en kranskapellen dateren van de 14de en de 15de eeuw. De muurschilderingen gaan terug tot de 15de en de 16de eeuw.

Adres: Sint-Baafsplein 4 - 9000 Gent
Functie: Kerk

https://mkgent.be/kerk/sint-baafskathedraal/

OntdekHet Lam Gods tot in de kleinste details

Lees meer over: erfgoed, cultuur

Sint-Baafskathedraal