De Achtersikkel en Grote Sikkel liggen aan de Hoogpoort en stammen uit de 15de en 16de eeuw.

De Grote Sikkel

De Grote Sikkel, op de hoek van de Biezekapelstraat en de Hoogpoort, is opgetrokken uit Doornikse kalksteen en dateert volgens archiefstukken uit 1481. Op het einde van de 19de eeuw kocht de stad Gent dit gebouw samen met het naastgelegen pand de Zwarte Moor en bracht er het muziekconservatorium in onder.

Om dit te verwezenlijken ging men nogal drastisch te werk: alles wat niet uit de middeleeuwen of de renaissance dateerde verdween onder de sloophamer. De gevels in Doornikse kalksteen werden grondig aangepast.Een deel van het complex van de Sikkel en de Zwarte Moor werd afgebroken om een grote zaal voor zeshonderd personen te bouwen. Een aantal klaslokalen werd ondergebracht in de bestaande kamers van de oude gebouwen en hun bijgebouwen.

De Achtersikkel

De Achtersikkel vormde samen met de Grote en de Kleine Sikkel een complex geheel. Het was eeuwenlang eigendom van de patriciërsfamilie vander Sickelen, die zowel in de grafelijke ambtenarij als op politiek vlak haar sporen had verdiend. Rondom het binnenpleintje in de Biezekapelstraat staan gebouwen uit diverse verschillende materialen. Het kleine bakstenen hoektorentje behoort tot het oudste gedeelte. De oostvleugel in traditionele bak- en zandsteenstijl met zijn opengewerkte arcade dateren vermoedelijk uit de late 16de eeuw. De 15de-eeuwse toren uit kalkzandsteen met de aanpalende kapel wordt bekroond door een prachtige achthoekige stenen belvedère in renaissancestijl, gebouwd rond 1566.

Bij de verbouwing tot muziekconservatorium tussen 1900 en 1908 werd langs de zuidwestzijde van het vrijgekomen pleintje na afbraak van het zg. Huis Goetghebuer een nieuwe vleugel opgetrokken in dezelfde stijl. Het ontwerp is van architect Charles Van Rysselberghe (1850-1920).

In 2012/2013 werden alle gevels grondig hersteld en opgefrist, en werd het binnenpleintje opnieuw aangelegd in een hedendaagse vormentaal.

Adres: Hoogpoort 64 - 9000 Gent
Functie: Muziekconservatorium

http://schoolofartsgent.be

Lees meer over: conservatorium, erfgoed, cultuur

De gerestaureerde Achtersikkel