Het Rabot is een bekend monument op de kruising van de Lieve met de stadsgracht.

Ter versterking van de stad

Een keersluis, rabot of overstroom was een stuw die het water op peil hield. De naam ‘rabot’ verwijst naar de poort die uit een eikenhouten frame bestond waarin de eiken planken ‘gherebat’ (naar beneden gelaten) werden. Het enige bewaarde rabot aan Bachtenwalle,  opgericht waar de Lieve de vestinggordel rond Gent doorsneed, had als taak het waterpeil van het Lievekanaal ten opzichte van de Leie en de Schelde te regelen.
 
De omgeving was een zwakke plek in de stadsverdediging. In 1488 maakten Maximiliaan Van Oostenrijk en zijn vader hiervan gebruik om Gent in te nemen. Na 40 dagen beleg moest het keizerlijk leger de aftocht blazen.Om de overwinning te vieren besloot men het rabot te versterken en in de stadsomwalling op te nemen. Vanaf dan flankeren twee massieve ronde torens het sluisgebouw.
 
De bouwwerken startten in 1489 en werden in 1491 beëindigd.

Tot 1860 werden hier tolgelden geïnd van de schepen die de stad wilden binnenvaren. 

Architectuur

De twee torens met prachtig dakgebinte flankeren een middengebouw dat over het water is opgericht.

Van stadsversterking tot cultureel gebouw

Als stadsversterking verloor het Rabot stilaan zijn betekenis. Het werd achtereenvolgens gebruikt als kruitmagazijn, ijskelder en gebouw voor het innen van stedelijke octrooirechten.
 
In 1860 werd een deel van het Rabot gesloopt om de doorgang over de Lieve te verbreden. Recent werd het gebouw gerestaureerd en het kreeg een culturele bestemming.
 
Adres: Begijnhoflaan - Rabotstraat - 9000 Gent
Functie: Vergaderruimte van de vereniging De Ronde Tafel
 
Het gebouw is niet toegankelijk voor het publiek

Lees meer over: cultuur, erfgoed

Het Rabot