Bij wateroverlast en onvoorziene omstandigheden stelt de brandweer zandzakjes ter beschikking.

De brandweer stelt zandzakjes ter beschikking van de bevolking in geval van wateroverlast en in geval van een onvoorziene omstandigheid (hevige stortbuien, breuk in een waterleiding, enz.).

Bij dreigende wateroverlast worden er door de brandweer zandzakjes klaargezet op centrale afhaalpunten. In crisissituaties wordt hierbij rekening gehouden met de prioriteiten. 

De burger kan ook zelf (indien nodig preventief) zandzakjes komen halen in de hoofdkazerne (Roggestraat 70).

De Hoofdkazerne is 24 uur op 24 uur bereikbaar, maar toch kunt u het best vooraf even bellen.

Hoe geraakt u aan zandzakjes?

In de risicogebieden worden door de brandweer preventief zandzakjes in big-bags geleverd in de vaste verdeelpunten. Die zijn uitsluitend voor de inwoners bestemd.

Elke wijk heeft een coördinatiepersoon. Indien u die persoon niet kunt bereiken, belt u de hoofdkazerne van de brandweer. In crisissituaties is de hoeveelheid zandzakjes onbeperkt.

Hoe gebruikt u de zandzakjes?

Zandzakjes mogen niet zomaar rond het huis geplaatst worden. U plaatst ze aan deuren, poorten, keldergaten en andere plaatsen, waar het opkomende water makkelijk een doorgang vindt.

Wat doet u nadien met de zakjes?

U kunt de zandzakjes terugbrengen naar de oorspronkelijke afhaalpunten.

Kostprijs

  • Bij wateroverlast (preventief + effectief): gratis
  • Ander gebruik (o.a. werken in regie + materiaal): prijsbepaling door het retributiereglement

Lees meer over: Brandweer, noodsituaties

Zandzakjes op de Gentse Feesten