De Stad Gent heeft de Vlaamse regering gevraagd om de stormschade te erkennen als natuurramp en Gent op te nemen als getroffen gebied.

De Vlaamse regering heeft een procedure opgestart om het stormweer van zondag 10 maart 2019 te erkennen als een natuurramp. Aangezien de storm op het Gentse grondgebied veel schade heeft aangericht, heeft de Stad Gent de overheid gevraagd om ook Gent op te nemen als getroffen gebied. Als de storm later effectief wordt erkend als ramp, kunnen Gentenaars met schade een tussenkomst vragen aan het rampenfonds.

Belangrijk: de Stad Gent beslist zelf niet of schadegevallen in aanmerking komen, wie een tussenkomst krijgt, en hoe groot dat bedrag is. Als de storm erkend wordt als ramp, zal u zelf een volledig dossier moeten indienen bij het rampenfonds.

Ik heb schade geleden, wat moet ik op dit moment doen?

  • Geef uw schadegeval aan bij uw verzekeringsmaatschappij. De meeste schade wordt vergoed vanuit de woningpolis (brandpolis eenvoudige risico’s).
  • Vraag aan uw verzekeraar een attest van niet-tussenkomst als de verzekering de schade niet dekt. Als de ramp later erkend wordt, heeft u dit attest nodig voor uw schadedossier
  • Hou bewijsmateriaal van uw schade (foto’s, interventieverslagen van brandweer/politie, offertest/facturen van herstellingen, enzovoort) goed bij. Ook dit is nuttig voor uw schadedossier bij het Vlaams Rampenfonds.

Wanneer kan ik mijn schadedossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds?

De Stad Gent zal u verder op de hoogte houden over de beslissing om het stormweer als ramp te erkennen. Pas als de Vlaamse regering die beslissing publiceert in het Belgisch staatsblad, kan u uw schadedossier indienen.

 

Lees hier meerover het Vlaams Rampenfonds