De stad Gent wil voor haar bewoners en bezoekers een aangename stad zijn. Daarom zetten wij in op het voorkomen van o.a. zwerfvuil, lawaai, overlast van dieren en wildplassen. Zo groeit het respect voor elkaars eigendom en nachtrust en verdwijnt ergernis of een gevoel van onveiligheid. Als sensibiliseren en voorkomen niet helpen, kan de Stad Gent een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) opleggen aan wie de regels niet respecteert. 

GAS 4

De GAS 4 procedure wordt vanaf 01/01/2016 toegepast op inbreuken op regels rond stilstaan en parkeren en negeren van verkeersbord C3 en F103

Lees meer