Burenbemiddeling is een gratis dienst met als doel conflicten tussen buren bespreekbaar te maken.

Irritaties, problemen of conflicten met uw buren? Burenbemiddeling kan helpen.

Overhangende takken, blaffende honden, luide muziek, vuilnis dat op de verkeerde dag wordt buiten geplaatst, hinderlijk parkeren, of andere zaken? Het zijn allemaal ergernissen die tot een burenruzie kunnen leiden.

Hebt u al met uw buur proberen praten maar geraken jullie er zelf niet uit? Wacht niet tot de situatie uit de hand loopt, schakel hulp in van burenbemiddeling.

Wat is burenbemiddeling?

Burenbemiddeling is een gratis dienstverlening van de Stad Gent met als doel conflicten tussen buren bespreekbaar te maken en samen naar een oplossing te zoeken.

Indien u meer wilt lezen over de principes van burenbemiddeling en wat burenbemiddeling voor u kan betekenen, lees dan zeker de folder onderaan deze pagina.

Hoe verloopt de bemiddeling?

Contacteer de coördinator burenbemiddeling en leg de situatie kort uit.

tel: +32 09 266 82 17 (tijdens de kantooruren 9:00 tot 17:00)
E-mail: burenbemiddeling@stad.gent

Als het conflict in aanmerking komt voor burenbemiddeling, komen 2 vrijwillige bemiddelaars op huisbezoek zodat u het probleem uitgebreid kan toelichten. De twee bemiddelaars nemen vervolgens contact op met uw buurman- of vrouw en gaan, als hij/zij daarmee instemt, ook bij hem/haar op huisbezoek.

Vervolgens worden jullie uitgenodigd om samen rond de tafel te zitten. De bemiddelaars begeleiden het gesprek zodat iedereen zijn standpunten, wensen en verwachtingen kan verwoorden.

Met respect voor uw privacy

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die u overmaakt met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?

Als u burenbemiddeling contacteert en u wenst een bemiddeling dan, geeft u toestemming om uw gegevens te gebruiken in het kader van Burenbemiddeling.We delen deze gegevens niet. We verwijderen uw gegevens twee jaar na het afsluiten van de bemiddelingsprocedure.

Uw rechten

U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. In sommige gevallen kunt u ook uw gegevens laten wissen. Wilt u zich beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op deze pagina. Vermoedt u dat iemand uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over uw rechten en privacy vindt u hier.

 

Lees meer over: wonen, samenleven, woonproblemen