Enkel met een voederpas voor zwerfkatten mag u dieren voederen in Gent.

In Gent geldt op alle openbare plaatsen een verbod op het voederen van verwilderde of wilde dieren. Daar zijn goede redenen voor:
 
  • Onaangepast voedsel schaadt de gezondheid van de dieren.
  • Het voedsel trekt bovendien ongedierte aan. Dat houdt dan weer risico’s in voor de gezondheid van mensen en huisdieren.

Wie zich niet aan het voederverbod houdt, riskeert een Gemeentelijke Administratieve Boete van ten minstens 60 euro.

Voederpas

Het verbod geldt ook voor het voederen van zwerfkatten. Zwerfkatten staan meestal stevig op eigen benen, ook zonder baasje. Toch zijn er burgers die hen eten willen geven.
 
In Gent krijgen enkel mensen met een voederpas voor zwerfkatten een uitzondering op het voederverbod. De voederpas geeft toestemming om op bepaalde plaatsen een beperkt aantal katten te voederen. 
 

Opgelet!

 
Kandidaten moeten meerderjarig zijn en kunnen enkel voor zichzelf een voederpas aanvragen, niet voor anderen.

Lees meer over: dierenoverlast