Samen met Konekt zetten we in op mediawijsheid en digitale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking.

 

‘Onbeperkt mediawijs’ is een samenwerking tussen Konekt en Digitaal.Talent@Gent en wordt mee ondersteund door Mediawijs.be, het Vlaams kenniscentrum mediawijsheid.

Het project zet in op mediawijsheid en digitale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Ook voor hen bieden digitale media heel veel mogelijkheden tot zelfontplooiing en sociale contacten.

Ondersteuners spelen hierbij een belangrijke rol: help je mensen om kansen te grijpen of focus je enkel op de gevaren? Ga je samen met je cliënt op stap in de digitale wereld of laat je hem alleen? Sluit je digitale media buiten of zie je ze als middel waarmee je cliënt persoonlijke doelen kan verwezenlijken?

Opleiding mediacoach voor duo’s

Deze opleiding is bedoeld voor duo’s uit eenzelfde organisatie. Elk duo bestaat uit:

 • een ondersteuner die digitale media wil inzetten in zijn/haar begeleidingswerk, en zijn/haar enthousiasme aan collega’s en cliënten wil doorgeven.
 • iemand met een verstandelijke beperking die een passie heeft voor digitale media, en die andere mensen met een beperking hiermee wil helpen.

Ondersteuners en mensen met een beperking volgen elk een afzonderlijk vormingstraject rond dezelfde digitale thema’s. Daarnaast werkt elk duo samen in zijn eigen organisatie een project uit. Ze worden hierbij gecoacht door Konekt en Digitaal.Talent@Gent.

Wat bereik je hiermee als deelnemer?

 • Voor jezelf: je doet kennis en vaardigheden op, denkt na over je eigen mediagebruik en vindt makkelijker de weg in de digitale wereld.
 • Als persoon met een beperking leer je anderen uit jouw organisatie coachen om digitale media te gebruiken
 • Als begeleider leer je welke mogelijkheden digitale media je cliënten bieden om hun persoonlijke doelen te realiseren en hoe je de offline en online wereld kan verbinden. Je leert hoe je collega’s kan inspireren om digitale media in te zetten bij hun begeleidingswerk.
 • Voor je organisatie: je krijgt handvaten om directie en beleid te motiveren om mediawijsheid op te nemen in de doelstellingen.

Overzicht van de opleiding

 • 6 opleidingsdagen voor begeleiders met tussentijdse opdrachten
 • 11 opleidingsdagen voor mensen met een beperking, waarvan 6 samenvallen met de opleidingsdagen voor begeleiders. Op de andere 5 dagen werken we verder aan het thema van de vorige opleidingsdag en bereiden we de komende opleidingsdag voor.
 • Project: ieder duo realiseert een project in zijn organisatie waarbij ze collega-begeleiders en peers coachen bij hun gebruik van digitale media.

Opleidingsdagen

Thema 1: mediawijsheid en mediawijs begeleiden
 • 7 maart 2017: voor duo’s
 • 28 maart 2017: enkel voor deelnemers met een verstandelijke beperking
Thema 2: online identiteit, zelfbeeld en zelfpresentatie
 • 25 april 2017: voor duo’s
 • 9 mei 2017: enkel voor deelnemers met een verstandelijke beperking
Thema 3: sociale media en online relaties
 • 30 mei 2017: voor duo’s
 • 20 juni 2017: enkel voor deelnemers met een verstandelijke beperking
Thema 4: beleid rond digitale media / gaming
 • 12 september 2017: voor duo’s
 • 3 oktober 2017: enkel voor deelnemers met een verstandelijke beperking
Thema 5: reclamewijsheid, privacy, verslaving
 • 24 oktober 2017: voor duo’s
 • 14 november 2017: enkel voor deelnemers met een verstandelijke beperking
Integratie en presentatie van de projecten
 • 5 december 2017: voor duo’s

Bij ieder thema krijg je tools en inspirerende voorbeelden aangereikt. Op iedere opleidingsdag is er tijd voor coaching van je project.

Verloop van een opleidingsdag:

 • Introductie van het nieuwe thema, in duo.
 • De duo’s splitsen op en beide groepen gaan op eigen tempo aan de slag.
 • Informatief gedeelte: je leert bij over mediawijze thema’s en krijgt tips en handvaten.
 • Praktisch gedeelte: je leert nieuwe tools kennen die bruikbaar zijn bij begeleidings- en/of coachingswerk.
 • Projectuitwerking en -opvolging: in duo
 • Link naar volgend thema en tussentijdse opdracht

Eigen project

Elk duo zet een project op in de eigen woon-, werk- of vrijetijdscontext van de persoon met een beperking. Het doel hiervan is om de mediawijze kennis, vaardigheden en attitudes van begeleiders, beleid en cliënten van de voorziening te verhogen.

Het project neemt minimum 40 uur in beslag en wordt ingepast in de dagelijkse werking. Deze projecttijd is bedoeld om met cliënten of collega’s aan de slag te gaan. Het gaat niet over studie-uren. Het aantal extra studie-uren (voorbereiding, opdrachten) is beperkt tot 1 à 2u per maand.

Inhoud en vorm van het project zal voor elk duo verschillend zijn. Elk project beantwoordt wel aan volgende criteria:

 • Er is een duidelijk resultaat in december 2017
 • Er zijn minimum 5 andere personen met een beperking en 5 andere begeleiders bij betrokken (via vorming, infomoment, brainstorm, ...)
 • Er zijn minimum 2 contactmomenten met iemand van het beleidsniveau van de organisatie

Praktisch

Lesgevers

Tom Van Hoey (Konekt) en Karen Vos (Digitaal.Talent@Gent) en gastsprekers

 

Korte vormingen binnen 'Onbeperkt Mediawijs'

De opleiding voor duo's is het grootse onderdeel van 'Onbeperkt Mediawijs'. Daarnaast zijn er ook: 

Vormingen voor mensen met een verstandelijke beperking (georganiseerd door Konekt)

Hierbij leren mensen met een beperking basisvaardigheden over computer, sociale media, tablets ... We bekijken hoe je die kan gebruiken in jouw leven. En denken na over privacy, grenzen aangeven en netetiquette.

 

Mediacafés voor iedereen (georganiseerd door Konekt en Digitaal.Talent@Gent)

Tijdens de mediacafés kan je bij een hapje en een drankje ideeën uitwisselen rond digitale thema's.

Iedereen is welkom, ook mensen die nog geen ervaring hebben of minder snel leren.

Website voor begeleiders

https://onbeperkt.mediawijs.be

 

onbeperkt mediawijs