De Bewonersacademie is een lerend netwerk waarin Gentenaars onderling ervaring en expertise uitwisselen over uiteenlopende thema's.

In de Bewonersacademie Gent wisselen Gentenaars kennis en ervaring uit rond diverse thema's. Als een levend en lerend netwerk. Vaak worden de bijeenkomsten mee voorbereid door de deelnemers zelf, vanuit hun opbouwde expertise. Als een vorm van co-creactie tussen burgers en bestuur.

Het eerste thema waarrond de Bewonersacademie werkte was dat van de wijksites en sociale media.
Gent telt heel wat buurt- of wijksites: websites van bewoners met een duidelijke focus op een bepaalde buurt of wijk. Daarnaast bestaan gelijkaardige initiatieven op sociale media, zoals fanpagina's en groepen op Facebook tot te volgen #'s op Twitter.

In het verleden werkte de Bewonersacademie al onder meer rond:

  • de integratie van sociale media op websites
  • het werken met redacties op buurtniveau voor het beheer van wijksites
  • het ontwikkelen van een website in Drupal
  • het ontwikkelen van wijkrelevante apps en 3D-toepassingen

In de nabije toekomst gaan we ook aan de slag voor wat betreft werken met wijk- of stadsverhalen in samenwerking met de Gentse raconteurs

Volg ons op FacebookBewonersacademie Gent

Bewoners leren van elkaar over wijksites en sociale media