In de Bewonersacademie wisselen Gentenaars met een eigen website of sociale media over hun buurt/wijk, onderling ervaring en expertise uit.

Gent telt heel wat buurt- of wijksites: dat zijn websites van bewoners, gericht op een buurt of wijk. Daarnaast bestaan gelijkaardige initiatieven op sociale media, zoals fanpagina's en groepen op Facebook of #'s op Twitter.

In de Bewonersacademie Gent geven die bewoners kennis en ervaring aan elkaar door, als een lerend netwerk. De Bewonersacademie komt een viertal keer per jaar bijeen om die kennis te delen. Veelal zijn het bewoners zelf die sessies voorbereiden en geven aan anderen. Als een vorm van digitale co-creactie tussen burgers en bestuur.

In het verleden werkten we al onder meer rond:

  • De integratie van sociale media op websites
  • Het werken met redacties op buurtniveau
  • Een opleiding rond het ontwikkelen van een website in Drupal
  • Het ontwikkelen van apps en 3D-toepassingen op buurtniveau.

Volg ons op FacebookBewonersacademie Gent

Bewoners leren van elkaar over wijksites en sociale media