Stel u tot woensdag 20 december 2017 kandidaat en zetel de komende 2 jaar in de jury van Wijk aan Zet!

Gentenaars die een verhalenfestival, een buurtfanfare, een openluchtboekenmarkt of een ander wijkevenement op poten zetten, kunnen daarvoor een subsidie tot 2.500 euro krijgen. Zowel kleine als grote initiatieven komen in aanmerking.

De subsidie 'Wijk aan Zet' kan twee keer per jaar aangevraagd worden, digitaal of op papier:

  • in februari (deadline: laatste werkdag februari)
  • in september (deadline: laatste werkdag september)

Een wijkjury komt twee keer per jaar samen. Deze jury beoordeelt de ingediende aanvragen en adviseert het college van burgemeester en schepenen over het toekennen van de subsidie. Zowel bewoners als verenigingen kunnen zich kandidaat stellen.

Wil u de komende 2 jaar in de jury zitten?Stel u dan hier kandidaat!

Elke jury bestaat uit 9 leden. Voor jury’s met méér kandidaten houden we in januari 2018 een loting. Elke kandidaat krijgt nadien een brief met de samenstelling van de jury per wijk.

Wenst u meer informatie? Telefoneer dan naar de Dienst Ontmoeten en Verbinden via 09 266 55 50 en vraag naar het Wijk aan Zet-team. U kunt ook terecht in de verschillende buurtcentra

 

Lees meer over: wijken, samenleven, subsidie

Wijk aan Zet: lente-aperitief