Een buurtevenement organiseren? De Wijk aan Zet-subsidie geeft u een duwtje in de rug.

Gentenaars die een bar voor buren, een taalcafé, een roeiwedstrijd, een wijkcinema of een ander wijkevenement op poten zetten, kunnen daarvoor een subsidie tot 2.500 euro krijgen. Zowel kleine als grote initiatieven komen in aanmerking. 

De subsidie 'Wijk aan Zet' kan twee keer per jaar aangevraagd worden, digitaal of op papier:

U kunt uw aanvraag volledig digitaal doen! Een handleiding helpt u stap voor stap op weg.

Een digitale aanvraag biedt alleen maar voordelen:

  • u vult dezelfde velden in als bij een papieren aanvraagformulier dus het vergt geen extra werk
  • u hoeft zich niet meer te verplaatsen naar een postkantoor om uw aanvraag op te sturen of naar een buurtcentrum om uw aanvraag af te geven
  • de aanvraag komt direct bij de juiste persoon terecht
  • u krijgt meteen een bevestiging en enkele dagen later een dossiernummer

Kunt u niet goed overweg met de digitale aanvraag? Dan kunt u in de verschillende buurtcentra of bij de Dienst Ontmoeten en Verbinden terecht voor de nodige ondersteuning bij het invullen. Ook de papieren versie blijft voorlopig beschikbaar.
Stuur uw aanvraag vóór 28 februari door!

Wijkjury’s beoordelen alle aanvragen

Een wijkjury komt twee keer per jaar samen. Deze jury beoordeelt de ingediende aanvragen en adviseert het college van burgemeester en schepenen over het toekennen van de subsidie. Zowel bewoners als verenigingen kunnen zich hiervoor tweejaarlijks kandidaat stellen.
De wijkjury's bestaan uit:

  • bewoners
  • vertegenwoordigers van plaatselijke verenigingen
  • ambtenaren die betrokken zijn op de wijk 

Wenst u meer informatie? Telefoneer dan naar de Dienst Ontmoeten en Verbinden via 09 266 55 50 en vraag naar het Wijk aan Zet-team. Of stuur een e-mail naar wijkaanzet@stad.gent. U kunt ook terecht in de verschillende buurtcentra

 

Lees meer over: wijken, samenleven, subsidie

Wijk aan Zet: lente-aperitief