Tot 2.500 euro Wijk aan Zet-subsidie voor wijkinitiatieven in alle 25 Gentse wijken.

Met de wijksubsidie Wijk aan Zet kunnen Gentse bewonersgroepen een bedrag tot 2.500 euro krijgen voor een creatief en origineel buurtinitiatief. Zowel kleine als grote initiatieven komen in aanmerking. Denk aan een wijkkrant of wijksite, een straatfeest, een verhalenfestival, een buurtfanfare of parade, een openluchtboekenmarkt, enzovoort. 

U kunt de subsidie 'Wijk aan Zet' twee keer per jaar aanvragen, digitaal of op papier:

  • in februari (deadline: laatste werkdag februari)
  • in september (deadline: laatste werkdag september)

Een wijkjury beoordeelt de ingediende aanvragen en adviseert het college van burgemeester en schepenen over het toekennen van de subsidie.

Voor meer informatie kunt u terecht in de verschillende buurtcentra of bij de Dienst Ontmoeten en Verbinden

 

Lees meer over: wijken, samenleven, subsidie

Wijk aan Zet: lente-aperitief