Voor personen met een handicap van 65 jaar of ouder, die bijkomende kosten hebben vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid.

Inhoudstafel

Beschrijving

Personen met een beperking die 65 jaar of ouder zijn, kunnen, als hun uitgaven om gezondheidsreden stijgen, een aanvraag indienen bij de Federale Overheid om, naast hun pensioen, een bijkomende toelage te krijgen.

Voorwaarden

U moet in België gedomicilieerd zijn en er werkelijk verblijven.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, moet uw handicap erkend zijn. Indien dit nog niet gebeurde, geldt uw aanvraag voor de tegemoetkoming meteen ook als aanvraag tot erkenning van uw handicap.

De erkenning van een handicap en de maandelijkse tegemoetkoming wordt onderzocht door de Federale Overheid Sociale Zekerheid.

Procedure

U kan online een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen via de website handicap.belgium.be.
Sinds 01/07/2016 bestaan er geen papieren formulieren meer om een aanvraag te doen.

Mocht u toch hulp nodig hebben bij het online aanvragen van uw tegemoetkoming, dan kan u terecht bij: 

  • uw mutualiteit
  • de FOD Sociale Zekerheid op het nummer 0800/987 99 of via het webformulier op handicap.belgium.be
  • uw welzijnsbureau (wanneer u klant bent bij een welzijnsbureau)

Contacten