IVT- Inkomensvervangende tegemoetkoming / IT - Integratietegemoetkoming: Tegemoetkoming voor personen met een handicap.

Inhoudstafel

Beschrijving

Tegemoetkoming voor personen met een handicap.

Voorwaarden

IVT- Inkomensvervangende tegemoetkoming
Deze tegemoetkoming kunt u aanvragen als u ouder bent dan 21 en jonger dan 65 jaar en een handicap hebt (+66% invalide). Dit inkomen vervangt een inkomen uit arbeid.

IT – Integratietegemoetkoming 
Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een beperking met een vermindering van zelfredzaamheid. Dit inkomen dekt een deel van de meerkost die voortkomt uit de handicap. 

Om in aanmerking te komen voor de deze tegemoetkomingen moet uw handicap erkend zijn. Indien dit nog niet gebeurde, geldt uw aanvraag voor de tegemoetkoming meteen ook als aanvraag tot erkenning van uw handicap. De erkenning van een handicap en de maandelijkse tegemoetkoming wordt onderzocht door de Federale Overheid Sociale Zekerheid.

Procedure

U kan online een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen via de website handicap.belgium.be.
Sinds 01/07/2016 bestaan er geen papieren formulieren meer om een aanvraag te doen.

Mocht u toch hulp nodig hebben bij het online aanvragen van uw tegemoetkoming, dan kan u terecht bij: 

  • uw mutualiteit
  • de FOD Sociale Zekerheid op het nummer 0800/987 99 of via het webformulier op handicap.belgium.be
  • uw welzijnsbureau (wanneer u klant bent bij een welzijnsbureau)

 

Contacten