Personen met een handicap hebben recht op een verlaagd btw-tarief als zij een wagen kopen.

Inhoudstafel

Beschrijving

Personen met een handicap hebben recht op een verlaagd btw-tarief als zij een wagen kopen. Het verlaagde BTW-tarief bedraagt 6% (in plaats van 21%). Het verlaagde BTW-tarief geldt ook voor de aankoop van onderdelen en toebehoren voor de wagen, voor het onderhoud van de wagen en voor herstellingen aan de wagen.

Voorwaarden

U gebruikt de wagen tenminste 3 jaar als persoonlijk vervoermiddel en u behoort tot een van de volgende categorieën van personen met een handicap:

  • ofwel bent u volledig blind
  • ofwel bent u volledig verlamd aan de bovenste ledematen
  • ofwel hebt u een blijvende invaliditeit van minstens 50% toe te schrijven aan de onderste ledematen
  • ofwel werden uw bovenste ledematen geamputeerd
  • ofwel bent u een militair of een burgerlijke oorlogsinvalide met een invaliditeitspensioen van minstens 50% of 60%

Bedrag

  • aankoop van een wagen: u betaalt 6% BTW die u na levering terugkrijgt
  • aankoop van onderdelen of toebehoren: u betaalt 6% BTW
  • onderhouds- of herstellingswerken: u betaalt 6% BTW

Procedure

U sluit eerst de koopovereenkomst voor de aankoop van uw auto en daarna vraagt u het aanvraagformulier aan bij eerstaanwezend inspecteur van het BTW-kantoor van uw woonplaats.

Referenties