De boodschap van de woonmobiel: eenvoudige hulpmiddelen en aanpassingen volstaan om langer en comfortabel thuis te blijven wonen.

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de best mogelijke omstandigheden, dat is de vurige wens van veel ouderen. In de woonmobiel krijgen ze gratis advies over woningaanpassingen en over premies die ze kunnen krijgen voor kleine renovaties. De mobiele infostand, een gezamenlijk initiatief van het OCMW Gent en de Dienst Wonen van de Stad Gent, werd op dinsdagnamiddag 22 mei 2018 voorgesteld in het Pierkespark in de Brugse Poort.

De woonmobiel is een infostand op wielen, in de vorm van een bakfiets met een uitvouwtent die is vormgegeven als een pop-uphuisje. Aan de buitenkant zijn foto’s te zien van woninginterieurs, binnenin grafische voorstellingen van woon-, slaap- en badkamers. De bedoeling is om met de woonmobiel plaatsen aan te doen waar veel mensen samenkomen, zoals markten en buurtevenementen.

Gratis advies en afspraken voor huisbezoeken maken

De boodschap die we met de woonmobiel aan onze Gentse senioren willen meegeven, is dat eenvoudige hulpmiddelen en aanpassingen al kunnen volstaan om langer en comfortabel thuis te blijven wonen. Met een handgreep en een badplank kunnen ze bijvoorbeeld gemakkelijk en veilig blijven douchen. Zaken oprapen zonder zich te moeten bukken, kan met een zogenaamde 'helping hand'. In de woonmobiel krijgen ze over dergelijke hulpmiddelen, maar ook over woningaanpassingen en woonpremies, gratis advies. Je hebt bijvoorbeeld de aanpassingspremie voor 65-plussers, waarmee ze hun woning toegankelijker kunnen maken voor rolstoelgebruikers. Er zijn ook premies om elektriciteit, verwarming en sanitaire installaties te verbeteren. Via de woonmobiel kunnen we ook afspraken maken om bij de mensen thuis langs te gaan.

Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid

Proefproject in Brugse Poort

De woonmobiel is een samenwerking tussen het OCMW Gent en de Stad Gent, met steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij. De woonmobiel is een proefproject, en wordt voor het eerst uitgerold in de Brugse Poort.

Dat is beslist geen toeval, want in deze dichtbevolkte wijk wonen veel senioren in onaangepaste woningen met een minimum aan comfort. Daardoor moeten ze vaak noodgedwongen verhuizen, terwijl dat dus lang niet altijd hoeft. Bovendien woont in de Brugse Poort een belangrijke groep van senioren met een migratieachtergrond. Onze ervaring leert dat deze doelgroep met klassieke huis-aan-huisbezoeken heel moeilijk te bereiken is. Door op markten en evenementen te staan met een opvallende tent, willen we de drempel verlagen en hopen we gemakkelijker een gesprek aan te kunnen knopen. Mocht dit proefproject een succes blijken, dan willen we de woonmobiel ook in andere wijken introduceren.

Sven Taeldeman, schepen van Wonen

Praktisch

De komende weken staat de woonmobiel op verschillende evenementen in de Brugse Poort. Een overzicht van waar en wanneer vindt u op www.ocmw.gent/woonmobiel. Het proefproject met de woonmobiel in de Brugse Poort wordt aangestuurd vanuit lokaal dienstencentrum Ten Hove en zijn antenne in de Brugse Poort, en vanuit de Woonwinkel Brugse Poort in de Kokerstraat 36.