De Stad Gent is genomineerd voor haar inspanningen om het stedelijk beleid af te stemmen op de noden en wensen van transgender personen.

Çavaria, de koepel van holebi- en transgenderorganisaties, reikt op 27 januari 2018 de Çavaria Awards uit op het benefietevent SPARKLE in Kunstencentrum Vooruit in Gent. De Stad Gent is genomineerd voor de Çavaria Campaign Award voor haar inspanningen om het stedelijk beleid af te stemmen op de noden en wensen van transgender personen.

Stad Gent gelauwerd voor haar holebi- en transgenderbeleid

Jaarlijks lauwert çavaria personen of organisaties die zich verdienstelijk inzetten voor de rechten en het welzijn van holebi’s en transgenders. Er zijn drie categorieën: Media, Campaign en Lifetime Achievement.

De Stad Gent werd genomineerd voor de Çavaria Campaign Award. Met deze nominatie looft çavaria de Stad Gent voor de voortrekkersrol die de Stad opneemt op het vlak van lokaal lgbt-beleid (lesbian, gay, bisexual, transgender; red.) en de inspanningen om transgender personen zich thuis te laten voelen.

Gent is al jaren een voortrekker als het op lokaal LGBT-beleid aankomt en investeerde dit jaar extra in het welzijn van transgenders in de stad met een behoefteanalyse en studiedag voor stadspersoneel. De focus op dialoog en hun participatieve aanpak zijn een voorbeeld voor andere besturen. De onthulling van een regenboogmonument op de gevel van Oost-Vlaams regenbooghuis Casa Rosa is de kers op de taart.

Jeroen Borghs, woordvoerder Çavaria

Andere genomineerden

Çavaria reikt de Çavaria Campaign Award uit aan opmerkelijke holebi- en transgendergerelateerde campagnes. De andere genomineerden voor de Çavaria Campaign Award zijn de school Don Bosco Haacht met hun Gay-Straight Alliance (GSA) en Piet De Bruyn voor zijn werk als Algemeen Rapporteur voor de Rechten van LGBTI-Personen in de Raad Van Europa en voor zijn rapport 'Promoting the human rights of and eliminating discrimination against intersex people’. Çavaria reikt de awards uit op haar jaarlijkse benefietevent ten voordele van de Holebifoon SPARKLE. De awardshow vindt plaats op 27 januari 2018 in Kunstencentrum Vooruit in Gent.

Behoefteanalyse 'Hij/Zij voorbij'

Ondanks de grotere zichtbaarheid van transgenderpersonen en de toegenomen maatschappelijke bespreekbaarheid van het thema de laatste jaren, ervaren veel transpersonen moeilijkheden binnen verschillende domeinen van het dagelijkse leven.

Op vraag van de Stad Gent onderzocht het Transgender Infopunt wat Gent kan doen om meer aan de noden en behoeften van transgender personen tegemoet te komen. De resultaten van het behoefteonderzoek en bijhorende tips werden gelanceerd op donderdag 28 september 2017 tijdens de studienamiddag 'Hij/Zij Voorbij' gericht op stadsdiensten en Gentse organisaties.

Het onderzoeksrapport is raadpleegbaar via de website van de Stad Gent (zoekterm 'transgender'). Ook de bijhorende brochure 'Hij/Zij: tips voor een lokaal transgenderbeleid' met informatie over transpersonen, alsook tips en concrete voorstellen voor een meer transvriendelijke dienstverlening voor lokale besturen, is raadpleegbaar via de website. Deze brochure werd ook aan alle Gentse stadsdiensten en Vlaamse lokale besturen bezorgd.

De behoefteanalyse 'Hij/Zij Voorbij' is het vertrekpunt om in de dienstverlening van Stad Gent beter af te stemmen op noden van transgenderpersonen. Met de kennis die we daarbij opdoen, willen we andere lokale besturen inspireren. De Stad Gent wil een voortrekkersrol blijven opnemen voor gelijke kansen voor LGBT. De nominatie voor de çavaria award 2017 is een mooie waardering voor iedereen die heeft meegewerkt aan het onderzoek en de uitrol van het beleid.

Resul Tapmaz, schepen van Gelijke Kansen

Het behoefteonderzoek kadert in het Regenboogactieplan 2016-2017, het beleidskader voor het lokale LGBT beleid.

Lees meer over holebi- en transgenderbeleid in Gen