De UGent en de hogescholen bundelen de krachten voor de verbetering van het mentaal welzijn van studenten in Gent.

Onder de noemer ‘Student in Warme stad Gent’ worden verschillende krachten gebundeld voor de verbetering van het mentaal welzijn van jongeren die studeren in Gent. Er komt een website met een overzicht van alle initiatieven rond geestelijke gezondheid in het hoger onderwijs. Het online platform zal daarnaast psycho-educatie aanbieden, en wordt gekoppeld aan een tool om contact tussen studenten te faciliteren.

Uniek samenwerkingsprotocol versterkt de mentale veerkracht van de Gentse student

De studententijd brengt heel wat veranderingen met zich mee die het mentaal welbevinden kunnen ondermijnen. De eerste stappen naar zelfstandig leven zijn vaak uitdagend. Ook eenzaamheid blijkt een verborgen probleem. Uit contacten met studenten en signalen van onderwijzend personeel en studentenpsychologen blijkt dat studenten nood hebben aan meer steun, ontmoeting en verbinding.

Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool, Odisee/KU Leuven, LUCA School of Arts/KU Leuven, Stad Gent, Logo Gezond+ en Fonds GavoorGeluk gaan daarom een unieke samenwerking aan, met de steun van het Rode Neuzenfonds. Het samenwerkingsverband heeft tot doel geestelijke gezondheid uit de taboesfeer te halen en verbondenheid tussen studenten te stimuleren. De partners willen intensiever samenwerken op het vlak van preventie en er is nood aan een overzicht van het hulpverleningsaanbod voor Gentse studenten, over de hogeronderwijsinstellingen heen.

Een van de ontmoetingsplekken voor jongeren in Gent is het OverKop-huis. Van hieruit krijgt het studentenproject mee vorm. OverKop is een (t)huis in de stad waar jongeren terecht kunnen om te chillen, rust te vinden, anderen te ontmoeten maar evenzeer professionele hulp kunnen vinden indien nodig.

Eén gecentraliseerd online platform

De partners zullen tegen eind 2018 een gemeenschappelijk online platform creëren, gericht op alle Gentse studenten. Een online buddysysteem wil studenten stimuleren om samen te sporten, een koffie te drinken, samen te koken, … De website zal ook een luik psycho-educatie bevatten om geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken. Daarnaast worden alle relevante initiatieven rond mentaal welzijn en het zorgaanbod van de Gentse hogeronderwijsinstellingen gecentraliseerd op de webstek.

Eén op de vijf jongeren kampt met psychische of emotionele problemen. Dat verdient onze aandacht. De Stad Gent stelt psychisch welzijn van kinderen en jongeren centraal met het project Warme Stad Gent. Dat alle Gentse hogeronderwijsinstellingen samen willen inzetten op meer veerkrachtige studenten geeft ons extra slagkracht. Het is een belangrijk en positief signaal.

Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Samenwerken loont. Met dit project zullen onze studenten makkelijker hun weg vinden in het ondersteuningsaanbod. En het online buddy-systeem stimuleert de contacten onderling. Als ze het dan moeilijker hebben, weten ze elkaar makkelijker te vinden

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

In de HoGent willen we dat de studenten ‘thuis zijn’ op onze campussen. Uiteraard moet je daarbij zorgen voor goede sociale voorzieningen, maar het is meer dan dat. We willen een sfeer creëren die warmte uitstraalt. Geen enkele student mag zich eenzaam voelen bij ons.

Koen Goethals, algemeen directeur van de HoGent

Aan de UGent staan kritische zin, openheid en tolerantie tegenover afwijkende gezichtspunten centraal in het onderwijs. Dat kan alleen in een warme sfeer van vertrouwen en veiligheid, zowel bij het personeel als bij de studenten.

Mieke Van Herreweghe, vicerector UGent

De persoonlijke ontwikkeling van elke student maakt expliciet deel uit van ons onderwijsconcept. Groeien als persoon kan je pas als je je verbonden voelt met je omgeving. Het is een uitdaging als hogeschool om in een systeem met geïndividualiseerde trajecten studenten genoeg kansen te bieden tot écht ontmoeten en verbinden.

Tomas Legrand, algemeen directeur Arteveldehogeschool

Ook op de Odisee/KU Leuven-campus in Gent werd tijdens de afgelopen blok- en examenperiode een gezellige blokhut in bommastijl ingericht als ontmoetingsplek voor de studenten. Dit is maar één van de voorbeelden die het belang illustreert dat wij als instelling hechten aan het psychosociaal welbevinden van onze studenten.’

Dhr. Erik Uytterhoeven, diensthoofd STUVO+ (Odisee/KU Leuven) 

2018-2020

Het samenwerkingsprotocol is van kracht sinds 1 januari 2018 en heeft een looptijd van 3 jaar. Een projectcoördinator wordt belast met de coördinatie, planning, opvolging en evaluatie van ‘Student in Warme stad Gent’. Een werkgroep met vertegenwoordigers van alle partners volgt de voortgang en de uitvoering van het project mee op.

‘Student in Warme stad Gent’ is een realisatie die kadert binnen het actieplan Warme Stad Gent. Met het project Warme Stad Gent wil het stadsbestuur inzetten op veerkrachtbevordering van kinderen en jongeren in nauwe samenwerking met tal van partners en de steun van het Fonds GavoorGeluk.