Het project 'Een Warme Buur(t)' gaat op zoek naar kleine zorg en ondersteuning die al bestaan én het verschil maken voor buren.

Heeft u een buur waar u altijd op kan rekenen? Iemand die uw leven aangenamer maakt met een bijzonder gebaar of een helpende hand? Laat uw waardering zien, nomineer uw buur (of buren) uit de duizend als ‘Warme Buur’ en inspireer andere Gentenaars om hetzelfde te doen!

Veel Gentenaars zetten zich in om van Gent een warme stad te maken, onder andere door klaar te staan voor hun buren. Ze bieden hulp waar nodig, houden kwetsbare buren in het oog of ondersteunen hen door (kleine) buurtnetwerken uit te bouwen. Het onderlinge vertrouwen tussen buren moet groeien en de ontmoeting tussen buren is hierbij een eerste stap. Straatacties, buurtontmoetingsplaatsen zoals een buurtbibliotheek of een lokale markt, de 'Dag van de Buren', enz. leiden tot dergelijke kleine burenontmoetingen.

Onderling vertrouwen tussen buren leidt echter niet altijd tot spontane zorg voor elkaar. Er is vaak een vraagverlegenheid, en hulp aanvaarden is niet vanzelfsprekend. Met het project ‘Buren voor Buren’ zorgen de lokale dienstencentra van OCMW Gent er elke dag voor dat hulpvragers en hulpaanbieders elkaar vinden. Want het is veel leuker wonen in een buurt waar buren iets voor elkaar doen. Een brood meebrengen, een lamp vervangen of gewoon samen een koffie drinken … Een klein gebaar maakt een groot verschil, zeker voor wie wel wat hulp kan gebruiken.

Waardering voor uw warme buur(t)

Het project 'Een Warme Buur(t)' gaat op zoek naar kleine zorg en ondersteuning die al bestaan én het verschil maken voor buren. Bewoners kunnen op een eenvoudige manier hun Warme Buren aanreiken en nomineren. Door die warme initiatieven tijdens een waarderingsmoment in de kijker te zetten, tonen we dat iedereen iets kan betekenen voor zijn of haar buur(t). Een klein gebaar is waardevol voor de sociale samenhang in een buurt en zelfs voor het sociale klimaat in een stad.

Wie komt in aanmerking?

Buren die een bijzondere inzet tonen voor een of meerdere personen in hun straat of buurt, komen in aanmerking voor de nominatie. Ook een groepje buren dat hulp biedt aan een persoon, voldoet aan de voorwaarden. In beide gevallen is het 'zorg dragen' geen eenmalige actie maar een terugkerend engagement. De ondersteuning dient in Gent aangeboden te worden maar ook buren die niet in Gent gedomicilieerd zijn (zoals bijvoorbeeld studenten) kunnen genomineerd worden. Belangrijk is wel dat het over spontane zorg gaat en dat de hulp niet in het kader van georganiseerd vrijwilligerswerk aangeboden wordt.

Hoe nomineren?

Nomineren kan vanaf 19 mei 2017, een heel jaar lang op drie manieren:

 

  • Download het indienformulier via stad.gent/eenwarmebuurt en geef het af in een van de nabijgelegen buurtcentra
  • Gebruik het invulformulier op de website en nomineer uw buur of buren via enkele eenvoudige vragen
  • Telefoneer tijdens de kantooruren naar de Dienst Ontmoeten en Verbinden via 09 266 55 50 en geef de contactgegevens van uw Warme Buur of Buren door

Een medewerker van de Stad of het OCMW Gent zal de genomineerden contacteren om te luisteren naar hun warm verhaal. Nomineerders en genomineerden worden samengebracht tijdens een warm evenement op de Dag van de Buren van volgend jaar, op vrijdag 25 mei 2018. Het wordt een feestelijke gebeurtenis waarbij iedereen in de bloemetjes wordt gezet.

Een Warme Buur(t) is een initiatief van de Dienst Ontmoeten en Verbinden van de Stad Gent en de Dienst Ouderenzorg van het OCMW.

Dag van de Buren

Voor wie niet kan wachten tot volgend jaar: op vrijdag 26 mei 2017 kunt u ook al samenkomen met uw buren tijdens de Dag van de Buren. In heel Europa nodigen buren elkaar die dag uit voor een hapje, een drankje en een fijne burenbabbel. De burendag heeft vooral de bedoeling mensen aan te moedigen andere mensen te leren kennen en met elkaar in dialoog te gaan.

Ook in Gent valt die dag heel wat te beleven. In Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel (Meulesteedsesteenweg, Gent) kunt u aanschuiven bij de buurtpicknick ‘De Langste Tafel’. Radio 2 Oost-Vlaanderen zendt er live het programma Middagpost uit en haalt enkele Warme Buren voor de microfoon. In Lokaal Dienstencentrum De Horizon (Ferdinand Lousbergskaai, Gent) ruilen buren planten en stekjes op de plantenruilbeurs. En daarnaast organiseren tal van buren kleine ontmoetingen in hun straat of op het buurtpleintje.

Meer info over Een Warme Buur(t) of over de Dag van de Buren vindt u hier

Bezoekover Een Warme Buur(t)